Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 953
  • Trong tuần: 8,862
  • Tất cả: 465,008
Đăng nhập
Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở của UBND thành phố Lào Cai

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở của UBND thành phố Lào Cai trong 06 tháng đầu năm đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 18/01/2021 của UBND thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2021; Kế hoạch 126/KH-UBND ngày 27/4/2021 về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2021. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBMTTQ và các đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường phổ biến giáo dục pháp luật cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Lào Cai; Ban hành 49 bản tin pháp luật tuần, 04 tập san tuyên truyền pháp luật; 13 công văn hướng dẫn nội dung tuyên truyền pháp luật trong tháng. Triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 04 xã, phường cho 335 lượt người tham dự, phát 60.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang thông tin về phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Lào Cai tại địa chỉ: http://tuphaptplc.vn; phát thanh được 144 tin bài trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở và đài truyền thanh thành phố; công tác hòa giải cơ sở được đẩy mạnh, phát huy được vai trò của các tổ hòa giải và hòa giải viên cơ sở, tiến hành 65 cuộc hòa giải, có 63/65 vụ hòa giải thành, đạt 96,7%; rà soát thống kê, xây dựng và khai thác tủ sách pháp luật tại phường, xã phục vụ việc nghiên cứu tìm hiểu pháp luật tại địa phương một cách hiệu quả, đã có 169 lượt người tìm đọc về Luật đất đai, Luật hôn nhân và gia đình, Luật tổ chức chính quyền địa phương và một số luật khác mới ban hành về bồi thường GPMB và cấp tái định cư, văn bản pháp luật về Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp; tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Phượng Anh