Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 784
  • Trong tuần: 2,087
  • Tất cả: 458,233
Đăng nhập
Kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Si Ma Cai

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa UBND huyện và Huyện đoàn Si Ma Cai trong việc nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn huyện Si Ma Cai cũng như nhận thức, hành động, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong việc giáo dục thanh, thiếu niên chấp hành pháp luật. Ngày 01 tháng 12 năm 2021, Uỷ ban nhân dân huyện Si Ma Cai ban hành Kế hoạch số 286/KH-UBND phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Si Ma Cai. Kế hoạch đã đưa ra các nội dung phối hợp đến năm 2025  gồm ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên; phát huy đầy đủ vai trò của Huyện đoàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; đưa công tác PBGDPL vào Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên; các hoạt động do Đoàn thanh niên làm nòng cốt; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ đoàn viên, thanh, thiếu niên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; duy trì và mở rộng các hình thức PBGDPL cho thanh, thiếu niên có hiệu quả tại các Chi đoàn cơ sở; biên soạn, cung cấp tài liệu tuyên truyền pháp luật; đẩy mạnh các hoạt động PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; kiểm tra; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phối hợp.

Kế hoạch cũng đã giao Phòng Tư pháp là đơn vị đầu mối thường trực tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện và Huyện đoàn trong việc hướng dẫn triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch./.

Hà Minh