Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 810
  • Trong tuần: 8,719
  • Tất cả: 464,865
Đăng nhập
Huyện Văn Bàn: Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Tải về

Triển khai Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 02/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về tổ chức thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai, ngày 24/9/2021 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Văn Bàn đã ký ban hành Quyết định số 1001/QĐ – UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Văn Bàn. Theo Quyết định, thành phần Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Văn Bàn  gồm: Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL là Ông Lương Thanh Hương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, 03 Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL (01 Phó Chủ tịch thường trực là Trưởng phòng Tư pháp, 01 Phó Chủ tịch là Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện và 01 Phó Chủ tịch là Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện) và 24 Uỷ viên là đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/9/2021 và thay thế Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Văn Bàn.

PBGDPL