Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 882
  • Trong tuần: 8,791
  • Tất cả: 464,937
Đăng nhập
HUYỆN SI MA CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT ĐỢT II/2020
Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-HĐPH ngày 08/9/2020 của UBND huyện Si Ma Cai về việc phổ biến, giáo dục pháp luật đợt II năm 2020. Ngày 08/10/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Si Ma Cai tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật đợt II năm 2020.

 Tham dự và khai mạc hội nghị có đồng chí Lý Xuân Thành – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai – Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL và trên 80 đại biểu là thành viên Hội đồng PBGDPL, Báo cáo viên pháp luật, đại diện các Ban của HĐND huyện, lãnh đạo UBND vàcông chức Tư pháp - Hộ tịch của 10/10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và việc triển khai tuyên truyền pháp luật theo chuyên đề tại cơ sở. Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe phổ biến nội dung 4 luật: Luật Thanh niên; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và các Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9; Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15 – kỳ họp thứ 10.

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lý Xuân Thành – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả mà các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội, UBND các xã, thị trấn đã đạt được trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, các báo cáo viên cấp huyện tiếp tục bám sát các định hướng của Trung ương, các bộ, ngành, những văn bản pháp luật mới ban hành và nhiệm vụ chính trị của huyện để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới cán bộ và nhân dân. Quan tâm lựa chọn nội dung, đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật tới các thôn xa trung tâm xã để từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về kiến thức pháp luật. Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trao đổi kinh nghiệm giữa các ngành thành viên Hội đồng, bảo đảm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng thiết thực, hiệu quả.

 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Thực hiện kế hoạch của các cấp, huyện Si Ma Cai đã thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biên pháp luật nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác phổ biến giáo dục Pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, hội quần chúng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến. giáo dục pháp luật, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, đồng thời làm cho cán bộ, nhân dân chấp hành nghiêm Pháp luật của Nhà Nước ban hành, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Đỗ Quang Thành-Phòng Tư pháp huyện Si Ma Cai