Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1,005
  • Trong tuần: 8,914
  • Tất cả: 465,060
Đăng nhập
Huyện Bắc Hà tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật đợt I năm 2022

Ngày 10/5/2022 UBND huyện Bắc Hà tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật đợt I năm 2022 với sự tham gia của gần 100 đại biểu. Tham dự Hội nghị có đồng chí Chu Thị Dương – Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy - Phó chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; Thành viên Hội đồng PBGDPL cấp huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, các cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể, lãnh đạo và công chức tư pháp hộ tịch các xã, thị trấn.

 

Quang cảnh Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật đợt I năm 2022

 

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị đồng chí Chu Thị Dương đã nhấn mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một hoạt động, việc làm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần quan trọng giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật được Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức, triển khai từ huyện đến các thôn, bản, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu biết về pháp luật, thông qua đó, có nhận thức đúng đắn trong việc thực hiện, tuân thủ theo các qui định của pháp luật.

Đồng chí Chu Thị Dương – UVBTV Huyện ủy - Phó chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên giới thiệu 01 Luật, 01 Pháp lệnh, 01 Nghị quyết mới được Quốc  hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 11; Các Nghị định của Chính phủ; Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng  Chính phủ; các văn bản mới do Bộ, ngành Trung ương và địa phương ban  hành; Luật Phòng, chống ma tuý; Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/07/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, một số mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số nội dung về bồi thường nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số chính sách đặc thù, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 26/2021/QĐ UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND, ngày 09/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025... 

Hoạt động của Hội nghị đã mang lại hiệu quả thiết thực giúp người tham dự nắm được nội dung của văn bản pháp luật mới góp phần tạo bước chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong quá trình thực thi các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Từ đó, góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật và ý thức thực hiện đúng pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn./.

Vũ Thị Phương Thảo