Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 835
  • Trong tuần: 8,744
  • Tất cả: 464,890
Đăng nhập
Hội Đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Sa Pa tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật đợt II năm 2021

Vừa qua Hội Đồng PHPBGDPL thị xã Sa Pa tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật đợt II năm 2021 với sự tham gia của hơn 90 đại biểu tham dự gồm thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã, báo cáo viên pháp luật thị xã, đại diện các cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể, lãnh đạo, Công chức tư pháp - hộ tịch, Công chức Văn hóa xã hội, Công an xã các xã, phường, Bí thư đoàn Trường Trung học phổ thông trên địa bàn thị xã.

Tham dự và chỉ đạo, phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND thị xã - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL thị xã đã nhấn mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương trong tình hình mới hiện nay.

Quang cảnh hội nghị 

Nội dung của Hội nghị quán triệt triển khai Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021; Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng năm 2020; Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/07/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; Luật trẻ em năm 2016 sửa đổi bổ sung năm 2018, Luật Thanh niên năm 2021; Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, một số mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số chính sách đặc thù, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND, ngày 09/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định một số nội dung về bồi thường nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 26/2021/QĐ UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật….

Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật đợt II/2021 sau khi được tổ chức các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong quá trình thực thi các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Từ đó, góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật và ý thức thực hiện đúng pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Nguyễn Thị Nga - Phòng Tư pháp thị xã Sa Pa