Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 831
  • Trong tuần: 8,740
  • Tất cả: 464,886
Đăng nhập
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Lào Cai tổ chức hội nghị phổ biến - tập huấn Luật cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày 30/7/2021 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Lào Cai tổ chức  Hội nghị phổ biến, tập huấn Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Đồng chí Ngô Vũ Quốc – Phó chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đã tới dự và phát biểu khai mạc. Hội nghị có 160 đại biểu là Lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp Hộ tịch các xã, phường; Lãnh đạo công an thành phố, phòng Quản lý  hành chính Công an thành phố, trưởng, phó công an, Cảnh sát khu vực, cán bộ thường trực hộ khẩu thuộc Công an các phường, xã. Nội dung được nghe tại hội nghị gồm Luật Cư trú, nghiệp vụ triển khai các quy định pháp luật về cư trú theo quy định của Luật Cư trú, Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư số 56 /2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 57 /2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú; Thông tư số 58 /2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định về công tác tàng thư hồ sơ cư trú.  Nghị định số 62/2021/NĐ-CP  ngày 29 tháng 6 năm 2021quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú; khái quát việc vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.  Nội dung được các giảng viên của Sở Tư pháp và Công an tỉnh Lào Cai triển khai, hướng dẫn , trao đổi giữa lý thuyết và thực hành và thực tế áp dụng hiện nay. 

Quang cảnh hội nghị 

 

Hằng Lê