Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 959
  • Trong tuần: 2,262
  • Tất cả: 458,408
Đăng nhập
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Si Ma Cai

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Si Ma Cai trong 06 tháng đầu năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả, góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Để triển khai Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức. Thực hiện xây dựng củng cố, kiện toàn hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo đúng quy định của Bộ Tư pháp về trình độ chuyên môn, có tâm huyết, nhiệt tình với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với  24 đồng chí là Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; 17 đồng chí là thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; 148 đồng chí là tuyên truyền viên pháp luật của các xã, thị trấn.

Thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật trong 6 tháng đầu năm toàn huyện đã tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật được 69 buổi với 4.366 lượt người tham gia, trong đó cấp huyện tổ chức tuyên truyền pháp luật đợt 1 năm 2021 được 01 buổi với 85 lượt người tham dự, cấp phát 85 bộ tài liệu, đề cương tuyên truyền và 60 cuốn thông tin pháp lý, hỏi đáp pháp luật. Cấp xã đã tổ chức tuyên truyền 68 buổi với 4.281 lượt người tham dự. Nội dung phổ biến pháp luật 06 tháng đầu năm tập trung giới thiệu nội dung cơ bản của các văn bản luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15 – kỳ họp thứ 14; Luật Biên phòng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật cư trú; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Thoả thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật Bảo vệ môi trường; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết 1187/NQ - UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 –2026; Thông tư số 01/2021/TT - BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Thực hiện công tác kiểm tra trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh Lào Cai, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-HĐPB, ngày 20/4/2021 về kiểm tra, tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Si Ma Cai năm 2021. Phòng Tư pháp huyện đã trực tiếp kiểm tra trong quý I/2021 được 04 xã: xã Thào Chư Phìn, xã Nàn Sín, xã Quan Hồ Thẩn, xã Sán Chải. Đối với 06 xã, thị trấn còn lại sẽ thực hiện tự kiểm tra công tác công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Báo cáo kết quả tự kiểm tra về Hội đồng PBGDPL huyện.

Công tác Hòa giải ở cơ sở đã củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, hòa giải viên hàng năm, đây là những hòa giải viên được sự tín nhiệm của nhân dân, là người có phẩm chất đạo đức tốt, uy tín, có khả năng thuyết phục, có tinh thần tự nguyện, có kinh nghiệm trong cuộc sống và hiểu biết pháp luật do nhân dân bầu lên và được UBND các xã, thị trấn ra Quyết định công nhận. Hiện nay trên địa bàn huyện có 60 tổ hòa giải với 303 hòa giải viên (được thành lập ở 59 thôn bản với 283 hòa giải viên và 01 tổ hoà giải ở UBND xã với 20 hòa giải viên). Mỗi tổ hoà giải có từ 03 đến 05 hoà giải viên do Trưởng thôn hoặc Trưởng ban MTTQ, Công an viên làm tổ trưởng. Số vụ việc hoà giải tiếp nhận là 06 vụ việc, trong đó hòa giải thành 05 vụ (đạt 83%) cụ thể: 01 thuộc lĩnh vực pháp luật khác ở thôn Mản Thẩn, xã Quan Hồ Thẩn; 02 vụ thuộc lĩnh vực đất đai và sinh hoạt cộng đồng ở thôn Giàng Chá Chải, xã Nàn Sín; 02 vụ tranh chấp đất đai ở thôn Cán Chư Sử, xã Cán Cấu; 01 vụ hòa giải không thành (chiếm 17%) thuộc lĩnh vực đất đai tại xã Sín Chéng đã chuyển cấp trên giải quyết.

Công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã  ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện, duy trì tiêu chí 18.5 về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Chỉ đạo công chức chuyên môn chủ trì, theo dõi việc thực hiện các tiêu chí được phân công phụ trách, đồng thời chỉ đạo công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, thị trấn thực hiện lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo đúng quy định. Công tác đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao; Hoạt động thực hiện rà soát, đánh giá kiện toàn hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 53/QĐ-UBND, ngày 25/01/2021 về việc công nhận các xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năn 2020. Đánh giá, công nhận 09 xã và 01 thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo theo Quyết định số 619/2017/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Quá trình thực hiện cho thấy Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai luôn chủ động triển khai kịp thời tới các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn như phổ biến các Luật mới, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và thực hiện tốt công tác hoà giải ở cơ sở  theo đúng chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Trong thời gian tới huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật đợt II/2021 và Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021; tổng kết Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017 - 2021" năm 2021 trên địa bàn huyện Si Ma Cai; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU ngày 07/6/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai ; tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật huyện và đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở khi có sự thay đổi. 

Ngọc Huyền