Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 995
  • Trong tuần: 2,298
  • Tất cả: 458,444
Đăng nhập
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Bát Xát nhiều nội dung, hình thức đổi mới

Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Bát Xát  đã bám sát các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, triển khai đảm bảo, kịp thời công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Công tác củng cố, kiện toàn của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được quan tâm, hoạt động phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa cơ quan Thường trực (phòng Tư pháp) và các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn ngày càng chặt chẽ; phương pháp hình thức, nội dung tuyên truyền thường xuyên được đổi mới, phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền.

 Các thành viên Hội đồng và đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL đều thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc triển khai các chương trình, đề án, các hoạt động PBGDPL. Năm 2021 đã tuyên truyền Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống dịch covid 19, về cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, phòng chống mua bán người, phòng chống ma túy. Tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thông tư số 01/2021/TT - BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tố chức bầu cử đại biếu và các văn bản luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10, 11; các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban hành, trong đó có: Luật Phòng, chống ma tuý; Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ- CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng pháo; Kế hoạch số 105/KH-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Toàn huyện đã tổ chức tuyên truyền được 852 buổi cho 64.801 người nghe, thực hiện qua hệ thống loa truyền thanh xã, thị trấn được 1.136 giờ cho hàng trăm nghìn lượt người nghe, căng treo 1.459 băng rôn, khẩu hiệu. Đặc biệt thông qua tuyên truyền về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, chỉ đạo gửi tin nhắn cho 23.196 thuê bao, 67.725 tin nhắn đối tượng là phụ huynh, học sinh, thanh thiếu niên, nhân dân các xã, thị trấn về tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa,Thể thao- Truyền thông đăng được 36 tin bài, thời lượng phát sóng 134 phút; tuyên truyền lưu động được 45 buổi. Căng, treo 512 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích; UBND các xã tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã được 232 lượt, 126 băng rôn tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Chỉ đạo phòng Dân tộc huyện thực hiện việc in ấn, cấp phát 600 tờ rơi, 390 áp phích, 310 sổ tay tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện đã phối hợp với phòng Dân tộc, Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác cải tạo các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” trên địa bàn xã Pa Cheo, Trung Lèng Hồ; tổ chức ký cam kết không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống giữa các trưởng dòng họ với Bí thư chi bộ, trưởng thôn, thầy mo, thầy cúng trên địa bàn; Trưởng các dòng họ, Bí thư chi bộ, thầy mo, thầy cúng đều nhất trí cao và đồng thuận những nội dung tuyên truyền, ngăn chặn không cho con, cháu cưới tảo hôn.

Huyện đoàn đã tổ chức 20 Diễn đàn “Thanh niên nói không với tảo hôn” tại 10 xã, thu hút gần 500 đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức 01 buổi tuyên truyền về phòng chống tảo hôn, và hôn nhân cận Huyết thống tại Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông với 150 đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia; chia sẻ các Clip sưu tầm tuyên truyền về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, trên Facebook, Zalo Đoàn cấp huyện và 100% Đoàn cơ sở.

Hoạt động mô hình, công tác phối hợp duy trì đều đặn hoạt động của 25/25 mô hình tại các xã, thị trấn. Ban chủ nhiệm các mô hình duy trì sinh hoạt định kỳ 01 lần/quý; cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức pháp luật cho thành viên của mô hình về Luật Hôn nhân và Gia đình, quy định xử phạt hành chính, kiến thức kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản v.v..; tổ chức ký cam kết “Không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống”, phân công mỗi thành viên là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động và hòa giải ở cơ sở, góp phần hạn chế tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Ngoài ra còn nhiều hoạt động tuyên truyền theo chuyên đề như các cơ quan, đơn vị đã đưa nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy để tổ chức tuyên truyền lồng ghép thông qua các cuộc họp cơ quan, đơn vị, thôn bản, tổ dân phố, trường học 143 buổi cho 10.326 lượt nghe; phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên tuyên truyền lồng ghép thông qua hội nghị, cuộc họp, các buổi sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa trường học được 142 buổi cho 11.756 lượt nghe. 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Bát Xát được đẩy mạnh, triển khai có hiệu quả với nội dung phong phú, các hoạt động phối hợp được ký kết và sự quan tâm triển khai của các cơ quan, đơn vị đã góp phần nâng cao việc giới thiệu các văn bản pháp luật mới, thực hiện được các chủ đề, chủ điểm  cần tăng cường triển khai và thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền pháp luật về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; Phòng, chống mua bán người; Phòng, chống ma túy...

 

Hằng Nga