Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 949
  • Trong tuần: 2,252
  • Tất cả: 458,398
Đăng nhập
Chi nhánh TGPL số 5: Tổ chức truyền thông về Trợ giúp pháp lý tại xã Dìn Chin, huyện Mường Khương

Thực hiện Kế hoạch số 216/KH-TTTGPL ngày 28/12/2022 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai về công tác trợ giúp pháp lý năm 2023 đã được Sở Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 143/QĐ-STP ngày 29/12/2022; Kế hoạch số 37/KH-TGPL ngày 14/3/2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện các hoạt động tại Nội dung 3, Tiểu dự án 1, Dự án 10 Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của chi nhánh TGPL số 5.

Ngày 12/5/2023, Chi nhánh TGPL số 5 huyện Mường Khương đã tổ chức buổi truyền thông nâng cao nhận thức trợ giúp pháp lý điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi kết hợp với chương trình tuyên vận của xã tại thôn Ngải Thầu, xã Dìn Chin, huyện Mường Khương.

Tại buổi truyền thông,  người dân tham dự đã được nghe Trợ giúp viên pháp lý của chi nhánh giới thiệu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai, hình thức trợ giúp pháp lý; diện người được trợ giúp pháp lý, lĩnh vực trợ giúp pháp lý; quyền, nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý và các quy định khác có liên quan về trợ giúp pháp lý; hướng dẫn trình tự thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý khi có tranh chấp, vướng mắc pháp luật.  Ngoài ra, đoàn truyền thông còn kết hợp phổ biến các nội dung của một số Luật, Nghị định và các chính sách của tỉnh liên quan trực tiếp đến người dân và quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý.

 Trong buổi truyền thông, các trợ giúp viên pháp lý đã trực tiếp tư vấn, hướng dẫn và giải thích pháp luật cho 6 trường hợp có vướng mắc, yêu cầu liên quan đến các lĩnh vực pháp luật khác nhau như thẩm quyền giải quyết ly hôn, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai… 

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

Buổi truyền thông đã giúp người dân biết và hiểu rõ hơn về chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước dành cho người đồng bào dân tộc thiểu số, về cách thức bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình khi bị xâm phạm, biết địa chỉ liên hệ yêu cầu trợ giúp pháp lý. Qua đó, cũng góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh./.

La Huyền Trang - Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Lào Cai