Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1,087
  • Trong tuần: 2,390
  • Tất cả: 458,536
Đăng nhập
Bảo Yên ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh Lào Cai tổng kết 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Yên ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 12/5/2023 tổng kết 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Bảo Yên.

Việc tổng kết 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở; nhận diện những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo (nếu có) nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Hoà giải ở cơ sở; phát hiện và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở.

Việc tổng kết được thực hiện trong phạm vi toàn huyện, tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện có liên quan và Uỷ ban nhân dân cấp xã dựa trên số liệu công tác hoà giải ở cơ sở từ tháng 01/2014 đến hết tháng 06/2023.

Các hoạt động triển khai việc tổng kết như: tổ chức kiểm tra việc triển khai Luật Hoà giải ở cơ sở; tổ chức các hoạt động truyền thông về kết quả tổ chức thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở; Báo cáo của UBND huyện tổng kết 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Bảo Yên; Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở.

Phòng Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện triển khai, hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch./.

Tải về

 

Thuỳ Chi