Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 823
  • Trong tuần: 8,732
  • Tất cả: 464,878
Đăng nhập
Bắc Hà: Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Triển khai Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 02/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về tổ chức thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai  và Văn bản số 686/STP-PBGDPL ngày 24/8/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 02/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Ngày 25 tháng 8 năm  2021 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Hà đã ký ban hành Quyết định số 1788/QĐ – UBND kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện Bắc Hà.

Theo đó, thành phần Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Bắc Hà gồm: Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL (là Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách công tác Tư pháp), 02 Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL (01 Phó Chủ tịch thường trực là Trưởng phòng Tư pháp và 01 Phó Chủ tịch là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện) và 25 uỷ viên là đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện.

 Quyết định trên thay thế Quyết định số 970/QĐ - UBND ngày 27/9/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Hà và có hiệu lực kể từ ngày 25/8/2021./.

Tải về

Minh Thúy