Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 289
  • Trong tuần: 7,049
  • Tất cả: 463,195
Đăng nhập
Tăng cường triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội
Lượt xem: 67

Ngày 31/8/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4413/UBND-VX về việc tăng cường triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung tại Văn bản số 722/UBND-VX ngày 24/2/2023 của UBND tỉnh về việc thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ chi trả không dùng tiền mặt đối với các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, nêu rõ kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 07 hàng tháng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thường xuyên rà soát lại từng nội dung để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, bảo đảm việc chi trả không dùng tiền mặt đối với các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được triển khai kịp thời, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với địa phương./.

Tải về

 

 

Thuỳ Linh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...