Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 234
  • Trong tuần: 3,465
  • Tất cả: 370,309
Đăng nhập
Danh sách báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (tổng hợp tháng 5/2023)
Lượt xem: 208

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Trình độ chuyên môn

Chức vụ, chức danh

Số Quyết định công nhận

I

Khối Đảng, đoàn thể

1

Văn phòng Tỉnh ủy

Phạm Tất Minh

1985

Nam

Kinh

Thạc sĩ
Quản lý kinh tế

Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy

QĐ 563/QĐ-UBND ngày 15/3/2022

2

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Hoàng Văn Thắng

1980

Nam

Kinh

Cử nhân Luật

Chuyên viên, Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ

QĐ 563/QĐ-UBND ngày 15/3/2022

3

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Vân Hà

1973

Nữ

Kinh

Cử nhân hành chính

Phó Trưởng phòng, Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

QĐ 766/QĐ-UBND ngày 09/4/2023

4

Ban Dân vận Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Thanh Bình

1975

Nữ

Kinh

Đại học

Trưởng phòng Dân vận chính quyền, đoàn thể

QĐ 1132/QĐ-UBND ngày 25/4/2019

5

Lê Đình Lợi

1972

Nam

Kinh

Tiến sỹ Tôn giáo học

Phó Trưởng Ban, Ban Dân vận Tỉnh uỷ

QĐ 563/QĐ-UBND ngày 15/3/2022

6

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Trần Thị Thanh Huyền

1980

Nữ

Kinh

Cử nhân Luật

Phó Trưởng phòng, Phòng tham mưu công tác phòng, chống tham nhũng

QĐ 930/QĐ-UBND ngày 24/3/2021

7

Báo Lào Cai

Nguyễn Đức Hoàng

1968

Nam

 

Đại học

Phó Tổng biên tập

QĐ 1132/QĐ-UBND ngày 25/4/2019

8

Nguyễn Thị Hiệp

1975

Nữ

 

Đại học

Trưởng phòng, Phòng Hành chính - Trị sự

QĐ 1132/QĐ-UBND ngày 25/4/2019

9

Trường Chính trị