Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 50
  • Trong tuần: 3,546
  • Tất cả: 375,262
Đăng nhập
Huyện Bát Xát kiện toàn Báo cáo viên pháp luật
Lượt xem: 170

Ngày 28/02/2022, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bát Xát đã ký ban hành Quyết định số 1552/QĐ-UBND về kiện toàn Báo cáo viên pháp luật huyện Bát Xát.

Theo đó, số lượng Báo cáo viên pháp luật được kiện toàn mới gồm 27 cán bộ, công chức thuộc các phòng, ban, đoàn thể của huyện. Quyết định cũng đã quy định về quyền, nghĩa vụ của Báo cáo viên được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật phổ biến giáo dục pháp luật và các quy định của pháp luật hiện hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bát Xát.

    Chi tiết  Quyết định số 1552/QĐ-UBND. 

Tải về

Tải về
Hà Thúy