Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 888
  • Trong tuần: 2,635
  • Tất cả: 374,351
Đăng nhập
Danh sách 35 Báo cáo viên pháp luật huyện Bảo Thắng năm 2023
Lượt xem: 29

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Trình độ chuyên môn

Chức vụ, chức danh

Số Quyết định công nhận

1

Phòng Nội vụ

Ông Châu Ngọc Hà

1978

Nam

Kinh

ĐH

Phó Trưởng phòng Nội vụ

QĐ1721/QĐ-UBND

2

Toà án nhân dân huyện

Bà Nguyễn Thị Hoàng Liên

1982

Nữ

Kinh

TS

Phó chánh án Tòa án nhân dân huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

3

Thanh tra huyện

Ông Bùi Văn Song

1984

Nam

Kinh

ĐH

Phó chánh thanh tra, Thanh tra huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

4

Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Vũ Kiều Hưng

1979

Nam

Kinh

ĐH

PhóTrưởng phòng Nông nghiệp và PTNT

QĐ1721/QĐ-UBND

5

Phòng Tài chính kế hoạch

Ông Lương Văn Hưng

1979

Nam

Kinh

ĐH

Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

QĐ1721/QĐ-UBND

6

Phòng Văn hoá và Thông tin 

Bà Lê Hải Thanh

1971

Nữ

Kinh

ĐH

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

QĐ1721/QĐ-UBND

7

Phòng Dân tộc

Bà La Thị Tuyết Minh

1968

Nữ

Dáy

ĐH

Phó Trưởng phòng Dân tộc

QĐ1721/QĐ-UBND

8

Phòng Kinh tế hạ tầng

Ông Đinh Công Thắng

1980

Nam

Thái

ĐH

Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

QĐ1721/QĐ-UBND

9

Ban Chỉ huy quân sự

Ông Lâm Ngọc Anh

1979

Nam

Tày

ĐH

Chính trị viên Ban CHQS huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

10

Công an huyện

Ông Phạm Trung Kiên

1984

nam

Kinh

ĐH

Phó trưởng CA huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

11

Công an huyện

Ông Nguyễn Văn Mạnh

1978

Nam

Kinh

TS

Đội Trưởng đội điều tra tổng hợpCông an huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

12

Công an huyện

Ông Nguyễn Công Chế

1973

Nam

Kinh

ĐH

Đội trưởng Đội CSĐTTP về KT và MT

QĐ1721/QĐ-UBND

13

Công an huyện

Ông Phạm Đình Tuân

1980

Nam

Kinh

ĐH

Đội Trưởng Đội CSGT,TTCĐ

QĐ1721/QĐ-UBND

14

Công an huyện

Ông Trần Hoài Nam

1983

Nam

Kinh

ĐH

Đội Trưởng đội hình sự

QĐ1721/QĐ-UBND

15

Công an huyện

Ông Lương Đức Luận

1970

Nam

Kinh

ĐH

Đội Trưởng Đội CS PCCC và CNCH

QĐ1721/QĐ-UBND

16

Công an huyện

Ông Lường Quyết Tâm

1981

Nam

Kinh

ĐH

Đội Trưởng Đội CSQLHC và TTXH

QĐ1721/QĐ-UBND

17

Công an huyện

Ông Ngô Mạnh Hà

1983

Nam

Kinh

ĐH

Đội Trưởng Đội XDPT bảo vệ ANTQ

QĐ1721/QĐ-UBND

18

Công an huyện

Ông Phạm Đình Huấn

1985

Nam

Kinh

ĐH

Đội Trưởng Đội THAHS và HTTP

QĐ1721/QĐ-UBND

19

Đồn Tằng Lỏong

Ông Hà Thế Cường

1973

Nam

Tày

ĐH

Trưởng đồn, Đồn Công an Tằng Loỏng

QĐ1721/QĐ-UBND

20

Công an Huyện

Phạm Xuân Huy

1989

Nam

Kinh

ĐH

Phó đội An ninh

QĐ1721/QĐ-UBND

21

Công an Huyện

Trịnh Hải Yến

1985

Nữ

Kinh

ĐH

Đội tổng hợp công an huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

22

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Bà Hoàng Thị Bích Phượng

1976

Nữ

 

Kinh

TS

Phó Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo

QĐ1721/QĐ-UBND

23

Bảo hiểm xã hội huyện

Bà Trịnh Minh Phượng

1981

Nữ

Kinh

ĐH

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

24

Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Bà Lưu Lan Phương

1990

Nữ

Kinh

ĐH

Công chức phòng Tài nguyên và MT

QĐ1721/QĐ-UBND

25

Chi cục thi hành án dân sự

Ông Hoàng Minh Tuấn

1974

Nam

Kinh

ĐH

Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự

QĐ1721/QĐ-UBND

26

Phòng Lao động thương binh và Xã hội

Ông Nguyễn Ngọc Thọ

1968

Nam

Kinh

ĐH

Phó Trưởng phòng Lao động - TB&XH

QĐ1721/QĐ-UBND

27

Phòng Tư pháp

Ông Hoàng Văn Thái

1973

Nam

Kinh

ĐH

Phó Trưởng phòng Tư pháp

QĐ1721/QĐ-UBND

28

LĐ LĐ huyện

Ông Nguyễn Viết Bình

1981

Nam

Kinh

ĐH

Chủ tịch Liên Đoàn Lao động huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

29

Hội phụ nữ

Bà Thèn Thị Hồng

1980

Nữ

Nùng

ĐH

Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

30

Hội nông dân

Ông Phạm Tuấn Thịnh

1972

Nam

Kinh

ĐH

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

31

Mặt trận tổ quốc huyện

Lê Giang Vân

1977

Nữ

Kinh

ĐH

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

32

Cựu chiến binh

Ông Đào Văn Phương

1970

Nam

Kinh

ĐH

Cán bộ Hội cựu chiến binh huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

33

Viện kiểm sát

Bà Dương Thị Mai Ngọc

1984

Nữ

Kinh

TS

Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

34

Hạt kiểm lâm huyện

Ông Hoàng Công Nghiệp

1981

Nam

Tày

ĐH

Kiểm Lâm Viên, Hạt Kiểm lâm huyện

QĐ1721/QĐ-UBND

35

Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 7

Bà Phạm Thị Hoa Huỳnh

1992

Nữ

Kinh

ĐH

Trợ giúp viên pháp lý , Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 7

QĐ1721/QĐ-UBND