Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 11
 • Hôm nay: 95
 • Trong tuần: 3,591
 • Tất cả: 375,307
Đăng nhập
DANH SÁCH 23 BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT THỊ XÃ SA PA NĂM 2023
Lượt xem: 50

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Trình độ chuyên môn

Chức vụ, chức danh

Số Quyết định công nhận

 • 1

Toà án nhân dân

Giàng Thị Thu Trang

 

Nữ

Mông

Thạc Sỹ

Thẩm phán

Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 15/11/2021

 • 2

Ban Tuyên giáo Thị uỷ

Đỗ Ngọc Phương

 

Nữ

Kinh

Thạc Sỹ

Phó trưởng ban

Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 04/4/2019

 • 3

Phòng Tư pháp

Sùng A Sáu

1982

Nam

Mông

Đại học

Trưởng phòng

Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 15/11/2021

 • 4

Phòng Tài Nguyên

Cấn Xuân Trọng

 

Nam

Kinh

Thạc Sỹ

Trưởng phòng

Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 6/4/2020

 • 5

Phòng TC-KH

Phan Nho Tuyền

 

Nam

Kinh

Đại Học

Trưởng phòng

Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 04/4/2019

 • 6

Đoàn Thanh niên

Sùng Thị Me

 

Nữ

Mông

Đại Học

Bí thư

Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 04/4/2019

 • 7

Hội Phụ nữ

Giàng Thị Lan

 

Nữ

Mông

Đại Học

Phó chủ tịch HPN

Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 04/4/2019

 • 8

Trung tâm Chính trị

Trịnh Thị Chất

1981

Nữ

Kinh

Thạc sỹ

Phó giám đốc

Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 15/11/2021

 • 9

Đoàn Thanh niên

Trần Thanh Tú

1993

Nam

Kinh

Thạc Sỹ

Phó bí thư

Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 15/11/2021

 • 10

Phòng Nội vụ

Trần Thị Kiều Nhung

 

Nữ

Kinh

Thạc Sỹ

Phó Trưởng phòng

Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 04/4/2019

 • 11

Thanh tra

Bùi Ngọc Hà

 

Nam

Kinh

Đại Học

Phó chánh Thanh tra

Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 15/11/2021

 • 12

Phòng Dân tộc

Nguyễn Hữu Quang

 

Nam

Kinh

Đại học

Trưởng phòng

Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 04/4/2019

 • 13

Phòng GD&ĐT

Bùi Thị Hương

 

Nữ

Kinh

Đại học

Chuyên viên

Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 04/4/2019

 • 14

Hội Nông dân

Đỗ Thị Hải Huyền

 

Nữ

Kinh

Đại học

Chuyên viên

Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 6/4/2020

 • 15

Phòng TN&MT

Dương Thành Phương

1989

Nam

Kinh

Thạc sỹ

Chuyên viên

Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 27/7/2022

 • 16

Trung tâm Chính trị

Nguyễn Văn Tân

1983

Nam

Kinh

Thạc sỹ

Giảng viên

Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 15/11/2021

 • 17

Viện kiểm sát

Trần Diệu Linh

1995

Nữ

Kinh

Thạc Sỹ

Chuyên viên

Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 15/11/2021

 • 18

Phòng Tư pháp

Nguyễn Thị Nga

1982

Nữ

Kinh

Đại học

Chuyên viên

Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 04/4/2019

 • 19

Phòng Tư pháp

Đào Duy Thanh

1985

Nam

Kinh

Đại học

Chuyên viên

Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 15/11/2021

 • 20

Thanh tra

Kim Thị Phương Oanh

1982

Nữ

Kinh

Đại học

Chuyên viên

Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 15/11/2021

 • 21

Chi nhánh TGPL số 8

Nông Thị Thuý Hằng

1987

Nữ

Tày

Đại học

Chuyên viên

Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 27/7/2022

 • 22

Chi nhánh TGPL số 8

Lò Thị Thuý Ngọc

 

Nữ

Thái

Đại học

Chuyên viên

Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 27/7/2022

 • 23

Ban chỉ huy quân sự

Sùng Văn Thắng

1980

Nam

Mông

Đại học

Chính trị viên phó

Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 04/4/2019