Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 350
  • Trong tuần: 7,110
  • Tất cả: 463,256
Đăng nhập
Tổng diện tích rừng toàn quốc năm 2022 là 14.790.075 ha, trong đó tỉnh Lào Cai có 382.861 ha
Lượt xem: 82

Theo Quyết định số 2357/QĐ-BNN-KL ngày 14/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2022 thì: Tổng diện tích rừng toàn quốc năm 2022 bao gồm cả rừng trồng chưa khép tán là: 14.790.075 ha. Trong đó: 10.134.082 ha rừng tự nhiên và 4.655.993 ha rừng trồng. Diện tích rừng đủ tiêu chí chính tỷ lệ che phủ là 13.926.043 ha. Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc là 42,02%.

Cũng theo Quyết định này, năm 2022 tỉnh Lào Cai có 382.861 ha rừng. Gồm: 266.753 ha rừng tự nhiên và 116.108 ha rừng trồng. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,70%.

Trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp sau khi công bố hiện trạng rừng của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: (i) Giao Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp. (ii) Sử dụng số liệu hiện trạng rừng để cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ rừng nghiêm túc thực hiện công tác theo dõi, cập nhật và báo cáo diễn biến rừng hàng năm theo quy định. (iii) Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2022, tổ chức rà soát, kiểm tra làm rõ nguyên nhân và thực hiện các giải pháp phục hồi diện tích rừng bị giảm; xem xét trách nhiệm (nếu có) của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định. (iv) Các địa phương chưa công bố hiện trạng rừng năm 2022 chịu trách nhiệm trước các cơ quan có thẩm quyền về việc không công bố hoặc chậm công bố hiện trạng rừng theo quy định pháp luật./.

Lan Hương
Tin khác
1 2