Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 1,215
  • Trong tuần: 7,337
  • Tất cả: 546,203
Đăng nhập
Ủy quyền thu hồi đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013
Lượt xem: 207

Ngày 31 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 3349/QĐ-UBND về việc Ủy quyền thu hồi đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013.

Theo Quyết định, từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện thu hồi đất, cụ thể gồm: Thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện các dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai../.

Tải về

Chu Mỹ Hạnh
Tin khác
1 2