Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 949
  • Trong tuần: 8,858
  • Tất cả: 465,004
Đăng nhập
Xử lý hành vi đăng tin sai sự thật, giả mạo trên mạng xã hội
Lượt xem: 410

Luật An ninh mạng  quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Ngày 15/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điểm của Luật An ninh mạng; ngày 7/10/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 49/QĐ-TTg, ngày 15/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; ngày 30/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 77/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng Thế trận An ninh nhân dân trên không gian mạng”. Việc ban hành những văn bản này thể hiện vai trò quan trọng của công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong sự phát triển của toàn cầu cùng những nguy cơ, thách thức đối với an ninh, chủ quyền quốc gia, dân tộc. Đảng và Nhà nước đã kịp thời có những chủ trương, chính sách về bảo đảm an ninh mạng để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử quy định các mức xử phạt tương ứng đối với từng đối tượng, từng nhóm hành vi, cụ thể: Hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng; bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm (quy định tại Điểm a, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 101). Đối với Hành vi đăng tin sai sự thật, giả mạo trên mạng xã hội làm nhục người khác tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định,  trường hợp hành vi đăng tin sai sự thật, giả mạo trên mạng xã hội có yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể xử lý hình sự, cụ thể:

Thứ nhất, căn cứ theo quy định Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội làm nhục người khác như sau:

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm đối người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo:

– Phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm đối với người có hành vi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

+ Đối với 02 người trở lên;

+ Đối với người đang thi hành công vụ;

+ Đối với người chăm sóc,  dạy dỗ, nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;

+ Sử dụng mạng máy tính hoặc phương tiện điện tử, mạng viễn thông để phạm tội;

+ Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

– Phạt tù từ 02 năm đến 05 năm phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

+ Làm cho nạn nhân tự sát.

– Ngoài ra, Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy, Đối với tội làm nhục người khác thì mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Thứ hai, Bên cạnh đó tại Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội vu khống như sau:

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm đối với người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây:

+ Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;

+ Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền,…

Do đó, đối với trường hợp đăng tin sai sự thật thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người đăng tin. Người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội vu khống, làm nhục người khác và bị xử phạt theo quy định pháp luật nêu trên.

Như vậy, đối với tội vu khống người khác thì mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hay nếu thuộc một trong các trường hợp theo quy định pháp luật thì phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. 

Bồi thường khi đăng tin sai sự thật, giả mạo trên mạng xã hội:

 khi bị xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên mạng xã hội sẽ căn cứ theo quy định của Bộ luật Dân sự, theo đó . Cụ thể:

Căn cứ theo quy định tại Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015, nguyên tắc bồi thường thiệt hại như sau: 

– Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. 

Pháp luật quy định các bên có thể thỏa thuận về hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, mức bồi thường, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, ngoại trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Trường hợp không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình thì Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường. 

– Trường hợp mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc là cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

 

 

Minh Hằng
Tin khác
1 2 3 4 5  ...