Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
VNeID là gì? Đối tượng được cấp tài khoản VNeID?
Lượt xem: 112

Ngày 05/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 10 năm 2022

Định nghĩa về VNeID

Tại khoản 12 Điều Ngh đnh 59/2022/NĐ-CP có định nghĩa về VNeID như sau: “VNelD” là ứng dụng trên thiết bị số; “dinhdanhdientu.gov.vn”, “vneid.gov.vn” là trang thông tin định danh điện tử do Bộ Công an tạo lập, phát triển để phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử; phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, có thể hiểu VNeID là ứng đụng được tạo lập, phát triển bởi Bộ Công an và được sử dụng trên các thiết bị số. Mục đích chính của VNeID bao gồm:

- Phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử;

- Phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Điều khoản sử dụng tài khoản định danh điện tử

Chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử phải tuân thủ quy định tại Điều 6 Nghị định 59/2022/NĐ-CP bao gồm:

1. Không được sử dụng tài khoản định danh điện tử vào hoạt động, giao dịch trái quy định của pháp luật; xâm phạm đến an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2. Không được can thiệp trái phép vào hoạt động của hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Các đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử được quy định tại Điều 11 Nghị định 59/2022/NĐ-CP bao gồm:

1. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; đối với công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

2. Người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên nhập cảnh vào Việt Nam; đối với người nước ngoài là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

3. Cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam.

(Đón xem chuyên đề tiếp theo: Phân loại mức độ tài khoản định danh điện tử)

Khánh Linh