Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Trách nhiệm triển khai tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách lĩnh vực Nội vụ
Lượt xem: 215

Đó là nội dung trong văn bản số 1931/UBND-NC ngày 28/4/2023, Uỷ ban ban nhân dân tỉnh Lào Cai,  theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

(1) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ theo nội dung đã được Bộ Nội vụ tổ chức biên soạn và cập nhật nội dung chính sách mới, quy định mới tại các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng từ năm 2020 đến nay (Văn bản số1965/BNV-PC ngày 27/4/2023 của Bộ Nội vụ và các tài liệu đính kèm).

(2) Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tuyên truyền, phổ biến, thể chế, chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức được biết để tổ chức thực hiện cho đúng, đầy đủ và kịp thời.

Dưới đây là 23 nội dung chính sách mới, quy định mới thuộc lĩnh vực Nội vụ do Bộ Nội vụ biên soạn và cập nhật. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.

 

Tải về

Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
Tải về

Tải về

Tải về