Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 49
  • Trong tuần: 6,171
  • Tất cả: 545,037
Đăng nhập
Quy định mới về mức thu phí thẩm định các đồ án quy hoạch
Lượt xem: 190

Ngày 31/5/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35/2023/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch. Thông tư số 35/2023/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2023. Khoản 2 Điều 6 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024.

Thông tư này áp dụng đối với: Người nộp phí, tổ chức thu phí, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng.

Theo quy định mới, mức thu phí thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng tính theo tỷ lệ % trên tổng chi phí lập từng đồ án quy hoạch đề nghị thẩm định (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), cụ thể:

- Chi phí lập đồ án quy hoạch từ 200 triệu đồng trở xuống: Mức thu phí là 12,3%.

- Chi phí lập đồ án quy hoạch 500 triệu đồng: Mức thu phí là 9,7%.

- Chi phí lập đồ án quy hoạch 1 tỷ đồng: Mức thu phí là 7,5%.

- Chi phí lập đồ án quy hoạch 5 tỷ đồng: Mức thu phí là 3,9%.

- Chi phí lập đồ án quy hoạch từ 10 tỷ đồng trở lên: Mức thu phí là 2,8%.

Cũng theo Thông tư số 35/2023/TT-BTC, người nộp phí thực hiện nộp phí theo mức thu quy định tại Điều 4 thông tư này cho tổ chức thu phí theo hình thức quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính.

Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, thu, nộp và quyết toán phí theo quy định tại Thông tư 35/2023/TT-BTC (tổ chức thu phí thuộc Trung ương quản lý thì tiền phí nộp vào ngân sách trung ương; tổ chức thu phí thuộc địa phương quản lý thì tiền phí nộp vào ngân sách địa phương).

Bên cạnh đó Thông tư số 35/2023/TT-BTC, cũng quy định về quản lý và sử dụng phí, cụ thể:

Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thẩm định và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và l phí được để lại 90% số tiền phí thu được đ trang trải chi phí cho việc thẩm định và thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP; nộp 10% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Tải về

Hà Phương
Tin khác
1 2 3 4 5  ...