Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Quy định danh mục thuốc bảo vệ thực vật
Lượt xem: 125
Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2022 của bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành  ngày 02/12/2022 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam. Có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 01 năm 2023.

Trong đó quy định các danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam như sau:

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam gồm:

- Thuốc sử dụng trong nông nghiệp:

+ Thuốc trừ sâu: 689 hoạt chất với 1670 tên thương phẩm.

+  Thuốc trừ bệnh: 651 hoạt chất với 1492 tên thương phẩm.

+ Thuốc trừ cỏ: 256 hoạt chất với 765 tên thương phẩm.

+ Thuốc trừ chuột: 8 hoạt chất với 37 tên thương phẩm.

+  Thuốc điều hoà sinh trưởng: 58 hoạt chất với 172 tên thương phẩm.

+  Chất dẫn dụ côn trùng: 8 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

+  Thuốc trừ ốc: 31 hoạt chất với 152 tên thương phẩm.

+  Chất hỗ trợ (chất trải): 5 hoạt chất với 6 tên thương phẩm.

- Thuốc trừ mối14 hoạt chất với 21 tên thương phẩm.

- Thuốc bảo quản lâm sản: 7 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

- Thuốc khử trùng kho: 3 hoạt chất với 9 tên thương phẩm.

- Thuốc sử dụng cho sân golf:

+  Thuốc trừ bệnh: 2 hoạt chất với 2 tên thương phẩm.

+  Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

+ Thuốc điều hoà sinh trưởng: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

- Thuốc xử lý hạt giống:

+ Thuốc trừ sâu: 10 hoạt chất với 16 tên thương phẩm.

+ Thuốc trừ bệnh: 13 hoạt chất với 13 tên thương phẩm.

- Thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch.

+ 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam gồm:

- Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 23 hoạt chất.

- Thuốc trừ bệnh: 6 hoạt chất.

- Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất.

- Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất.

 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 01 năm 2023./.

Phan Thu Hoài - Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT