Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 60
  • Trong tuần: 6,182
  • Tất cả: 545,048
Đăng nhập
Quốc hội sẽ thông qua 18 luật vào năm 2024
Lượt xem: 132

Ngày 02/6/2023, Quốc hội thông qua Nghị quyết 89/2023/QH15 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 và diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực, nhiều vấn đề mới phát sinh nhưng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và các nhiệm vụ lập pháp theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, tăng tính pháp quyền, đề cao trách nhiệm với tinh thần lập pháp chủ động, vào cuộc từ sớm, từ xa; đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua số lượng lớn luật, pháp lệnh, nghị quyết, hoàn thành toàn bộ chương trình lập pháp đề ra, bảo đảm đúng yêu cầu về tiến độ, chất lượng. Những kết quả tích cực đạt được trong công tác lập pháp đã góp phần quan trọng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tăng cường bảo đảm quyền con người, quyền công dân, phục vụ có hiệu quả yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, trong công tác lập và thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khẩn trương khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật trong thời gian tới.

1. Quốc hội sẽ thông qua 18 luật vào năm 2024, cụ thể:

* Trình Quốc hội thông qua 09 luật vào Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) bao gồm:

- Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

- Luật Lưu trữ (sửa đổi).

- Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

- Luật Đường bộ.

- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

- Luật Thủ đô (sửa đổi).

- Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ (theo theo trình tại một kỳ họp).

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

* Trình Quốc hội thông qua 09 luật vào Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) bao gồm:

- Luật Công chứng (sửa đổi).

- Luật Công đoàn (sửa đổi).

- Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).

- Luật Địa chất và khoáng sản.

- Luật Phòng không nhân dân.

- Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

- Luật Tư pháp người chưa thành niên.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

- Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

2. Quốc hội sẽ cho ý kiến 11 luật vào năm 2024

* Trình Quốc hội cho ý kiến 09 luật vào Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024), bao gồm:

- Luật Công chứng (sửa đổi).

- Luật Công đoàn (sửa đổi).

- Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).

- Luật Địa chất và khoáng sản.

- Luật Phòng không nhân dân.

- Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

- Luật Tư pháp người chưa thành niên.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

- Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

* Trình Quốc hội cho ý kiến 02 luật vào Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024), bao gồm:

- Luật Chuyển đổi giới tính.

- Luật Việc làm (sửa đổi).

Thuý Vinh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...