Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 891
  • Trong tuần: 8,800
  • Tất cả: 464,946
Đăng nhập
Những quy định chung của Luật người cao tuổi
Lượt xem: 806

Luật Người cao tuổi được ban hành ngày 23 tháng 11 năm 2009 gồm 6 chương, 31 điều. Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2010. Theo đó, Luật đã quy định một số nội dung cơ bản như sau:

Phạm vi điều chỉnh và độ tuổi xác định Người cao tuổi

Luật Người cao tuổi 2009 quy định Người cao tuổi là người từ đủ 60 tuổi. Người cao tuổi là công dân Việt Nam, không quy định đối với Người cao tuổi là người nước ngoài; không điều chỉnh đối tượng Người cao tuổi là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam. Người cao tuổi là người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam, khi gặp khó khăn thực sự trong cuộc sống thì tuỳ trường hợp cụ thể sẽ được chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, cá nhân giúp đỡ theo truyền thống kính trọng, giúp đỡ Người cao tuổi nên không quy định trong Luật vấn đề này.

Quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi

Được bảo đảm các nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khoẻ;

Quyết định sống chung với con, cháu hoặc sống riêng theo ý muốn;

Được ưu tiên khi sử dụng các dịch vụ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

Được tạo điều kiện tham gia hoạt động văn hoá, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch và nghỉ ngơi;

Được tạo điều kiện làm việc phù hợp với sức khoẻ, nghề nghiệp và các điều kiện khác để phát huy vai trò người cao tuổi;  

Được miễn các khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội, trừ trường hợp tự nguyện đóng góp;

Được ưu tiên nhận tiền, hiện vật cứu trợ, chăm sóc sức khỏe và chỗ ở nhằm khắc phục khó khăn ban đầu khi gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc rủi ro bất khả kháng khác;

Được tham gia Hội người cao tuổi Việt Nam theo quy định của Điều lệ Hội;

Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Người cao tuổi có các nghĩa vụ sau đây:

Nêu gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống mẫu mực; giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, cộng đồng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Truyền đạt kinh nghiệm quý cho thế hệ sau. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi gồm

Bố trí ngân sách hằng năm phù hợp để thực hiện chính sách chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Lồng ghép chính sách đối với người cao tuổi trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Phát triển ngành lão khoa đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi; đào tạo nhân viên chăm sóc người cao tuổi.

Khuyến khích, tạo điều kiện cho người cao tuổi rèn luyện sức khoẻ; tham gia học tập, hoạt động văn hoá, tinh thần; sống trong môi trường an toàn và được tôn trọng về nhân phẩm; phát huy vai trò người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khuyến khích, hỗ trợ cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tuyên truyền, giáo dục ý thức kính trọng, biết ơn người cao tuổi, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

Khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

 Xử lý nghiêm minh cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

 Cơ quan tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi.  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức khác có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao trách nhiệm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người cao tuổi. Gia đình người cao tuổi có trách nhiệm chủ yếu trong việc phụng dưỡng người cao tuổi.  Cá nhân có trách nhiệm kính trọng và giúp đỡ người cao tuổi.

Ngày người cao tuổi Việt Nam là ngày 06 tháng 6 hằng năm.

Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi  

Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là quỹ xã hội, từ thiện.

Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi được hình thành từ các nguồn sau đây:  Đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Các khoản thu hợp pháp khác.  Việc thành lập, hoạt động và quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nội dung hợp tác quốc tế về người cao tuổi bao gồm: Xây dựng và thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế về người cao tuổi. Tham gia tổ chức quốc tế; ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến người cao tuổi.  Trao đổi thông tin, kinh nghiệm về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Các hành vi bị cấm

Lăng mạ, ngược đãi, xúc phạm, hành hạ, phân biệt đối xử đối với người cao tuổi.

Xâm phạm, cản trở người cao tuổi thực hiện quyền về hôn nhân, quyền về sở hữu tài sản và các quyền hợp pháp khác.

Không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng người cao tuổi.

Lợi dụng việc chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi để vụ lợi.

Ép buộc người cao tuổi lao động hoặc làm những việc trái với quy định của pháp luật.

Ép buộc, kích động, xúi giục, giúp người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với người cao tuổi.  

Trả thù, đe doạ người giúp đỡ người cao tuổi, người phát hiện, báo tin ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật đối với người cao tuổi.

 

Minh Hằng
Tin khác
1 2 3 4 5  ...