Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Năm 2023, đối tượng nộp thuế được xem xét gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất
Lượt xem: 142

  Đó là nội dung Công điện số 02/CĐ-TCT ngày 14 tháng 04 năm 2023 của Tổng cục trưởng tổng cục thuế về triển khai Nghị định số 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.  Việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 Chính phủ: 

-  Gia hạn 06 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2023 và quý I năm 2023; Gia hạn 05 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6 năm 2023 và quý II năm 2023; Gia hạn 04 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 năm 2023; Gia gia hạn 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 năm 2023;

- Gia hạn 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý l, quý II của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân năm 2023 chậm nhất là ngày 30/12/2023;

- Gia hạn 6 tháng đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023.

 Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất một lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế thì thời hạn chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2023

(Nghị định số 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 14/4/2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023). 

Hằng Lê
Tin khác
1 2 3 4 5  ...