Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 148
  • Trong tuần: 148
  • Tất cả: 377,428
Đăng nhập
Lào Cai hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non công lập vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Lượt xem: 87

Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo có hiệu lực. Theo đó, mức học phí mới sẽ tăng ở tất cả các cấp, từ mầm non đến đại học. Ở bậc phổ thông, mức học phí mới tăng gấp 3-4 lần so với mức học phí cũ.

Thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, Kỳ họp thứ mười thông qua Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2022. Nghị quyết này quy định hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non đang học tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến hết năm 2025, Lào Cai sẽ hỗ trợ 100% mức thu học phí theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai theo từng năm học đối với đối tượng phải đóng học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ Quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở  giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tỉnh cũng sẽ hỗ trợ phần còn lại theo mức thu học phí của Hội đồng nhân dân tỉnh theo từng năm học đối với đối tượng được giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP .

Thời gian trẻ được hưởng hỗ trợ được tính theo số tháng thực học và không quá 9 tháng của năm học. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh Lào Cai.
Bùi Minh Châu