Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 1,216
  • Trong tuần: 7,338
  • Tất cả: 546,204
Đăng nhập
Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh
Lượt xem: 82

Ngày 05/5/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 (sau đây viết gọn là Luật) trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật do tỉnh ban hành thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; tham mưu cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; phối hợp cùng các ngành xây dựng danh mục và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; biên soạn tài liệu; tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân, người hành nghề về các quyền và nghĩa vụ, các nội dung mới của Luật; tổ chức tập huấn triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Luật./.

Tải về

Thuỳ Trang