Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 133
  • Trong tuần: 6,255
  • Tất cả: 545,121
Đăng nhập
Hướng dẫn cách treo cờ Đảng tại hội trường, phòng họp, phòng tiếp khách
Lượt xem: 9723

Ngày 29/5/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ký ban hành Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.

Theo Hướng dẫn, cờ Đảng có quy cách sau: Cờ Đảng hình chữ nhật, kích thước chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở giữa có biểu tượng “Búa - Liềm”. Nền cờ màu đỏ tươi như màu cờ Tổ quốc; biểu tượng “Búa - Liềm” màu vàng tươi như màu ngôi sao vàng 5 cánh của cờ Tổ quốc như Hình 1.

anh tin bai

1. Tại hội trường, phòng họp có thể lựa chọn một trong những cách treo cờ Đảng sau đây:

(i) Đối với cờ Đảng, cờ Tổ quốc có cán được đặt bên trái lễ đài (nhìn từ dưới lên), tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh phía dưới, bên phải cột cờ như Hình 2 (cờ Đảng cách mép trên khoảng 1/4 chiều cao của phông nền; cách mép trái khoảng 1/7 chiều ngang của phông nền).

anh tin bai

(ii) Đối với cờ Đảng, cờ Tổ quốc trang trí theo hình thức đang bay và cờ xếp

- Hình thức đang bay (không tạo sóng hoặc có tạo sóng):

* Vị trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc ở bên trái lễ đài, tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trên bục cao, phía dưới giữa cờ Đảng và cờ Tổ quốc sao cho cân đối như Hình 3a hoặc Hình 3b(cờ Đảng cách mép trên khoảng 1/8 chiều cao của phông nền; Cách mép trái khoảng 1/10 chiều ngang của phông nền).

anh tin bai
anh tin bai

* Đối với hội trường có kích thước nhỏ hoặc rất lớn, cờ Đảng, cờ Tổ quốc bố trí ở phía trên tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh và giữa phông nền lễ đài như Hình 4a, b

anh tin bai
anh tin bai

- Hình thức cờ xếp, sử dụng theo một trong các cách thức sau:

* Cờ xếp dọc: khoảng cách từ mép phải của cờ đến mép trái của phông nền khoảng 1/3 chiều dài phông nền; “Búa-Liềm” và ngôi “Sao vàng” cách mép trên khoảng 1/8 chiều cao của phông nền; cờ cách mép trái khoảng 1/12 chiều ngang của phông nền như Hình 5a.

anh tin bai

* Cờ xếp chéo đơn: "Búa-Liềm” và ngôi “Sao vàng” cách mép trên khoảng 1/8 chiều cao của phông nền; cờ cách mép trái khoảng 1/12 chiều ngang của phông nền như Hình 5b.

anh tin bai

* Cờ xếp chéo đôi hoặc hình thức khác phù hợp (“Búa-Liềm” và ngôi “Sao vàng” cách mép trên khoảng 1/5 chiều cao của phông nền; cờ cách mép trái khoảng 1/12 chiều ngang của phông nền) như Hình 5c.

anh tin bai

Lưu ý: Các khoảng cách: “Búa-Liềm” đến ngôi “Sao vàng”; “Búa-Liềm” đến tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh; “Búa-Liềm” đến mép trên và mép ngoài phông nền... mang tính chất tương đối, tùy theo thực tế kích thước hội trường để bố trí cho phù hợp, trang trọng, bảo đảm thẩm mỹ. Các khẩu hiệu tuyên truyền trong hội tường hay trực quan ngoài trời phải có dấu chấm than (!) ở cuối.

2. Tại phòng tiếp khách: Vị trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc có cán ở bên trái phông nền chính (nhìn từ ngoài vào hoặc từ dưới lên), tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh được dặt trên bục cao, phí dưới bên phải cột cờ như Hình 6.

anh tin bai
Thuỳ Linh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...