Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
Công bố các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực trong năm 2022
Lượt xem: 66

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành đã hết hiệu lực thi hành năm 2022. Theo đó, trong năm 2022, có 59 văn bản được công bố hết hiệu lực toàn bộ do được thay thế hoặc bãi bỏ bởi các văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (gồm 14 Nghị quyết và 45 Quyết định) và 34 văn bản được công bố hết hiệu lực một phần (18 Nghị quyết và 16 Quyết định). Việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực theo định kỳ hàng năm giúp người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước kịp thời nắm rõ tình trạng hiệu lực của văn bản để áp dụng pháp luật chính xác.

Tải về

Nguyễn Hương