Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Bộ Kế hoạch và Đầu tư biên soạn tài liệu phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển các vùng, địa phương
Lượt xem: 61

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc phổ biến, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển các vùng, địa phương tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã biên soạn tài liệu “Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng, địa phương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù”.

Tài liệu gồm 560 trang, đã hệ thống hoá các nội dung:

1. Các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội 06 vùng và Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và đầu tư để thực hiện các Nghị quyết.

2. Các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển 10 địa phương, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với một số địa phương.

Quét mã QR dưới đây để tải tài liệu điện tử.

anh tin bai
Khánh Linh