Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 917
  • Trong tuần: 2,220
  • Tất cả: 458,366
Đăng nhập
Ban hành 37 quy trình giám định pháp y và 18 biểu mẫu văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định pháp y
Lượt xem: 67

Ngày 30/11/2022, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 13/2022/TT-BYT về quy trình, biểu mẫu giám định pháp y, thời hạn, nhân lực thực hiện giám định pháp y.

Thời hạn giám định pháp y

 Đối với các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đối với các trường hợp khác được thực hiện như sau:

a) Không quá 09 ngày đối với các trường hợp giám định xâm hại tình dục, hành hạ ngược đãi, xác định giới tính, sự có thai, khả năng tình dục nam và không quá 18 ngày đối với trường hợp phải hội chẩn;

b) Không quá 20 ngày đối với các trường hợp giám định độc chất, mô bệnh học, ADN và không quá 01 tháng đối với trường hợp phải hội chẩn;

c) Đối với các trường hợp không thuộc quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này, thời hạn giám định thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 26a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

3. Nguyên tắc tính thời hạn giám định, gia hạn thời hạn giám định pháp y và giải quyết vướng mắc trong trường hợp có vấn đề phát sinh hoặc có cơ sở cho rằng vụ việc giám định không thể hoàn thành đúng thời hạn giám định thực hiện theo quy định tại Điều 26a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Nhân lực thực hiện giám định pháp y

1. Người thực hiện giám định pháp y bao gồm: a) Giám định viên pháp y; b) Người giúp việc cho giám định viên pháp y.

2. Số lượng người thực hiện giám định:

a) Giám định lần đầu: 02 giám định viên và 02 người giúp việc;

b) Giám định lại: 03 giám định viên và 02 đến 03 người giúp việc;

c) Giám định lại lần thứ hai hoặc giám định lại trong trường hợp đặc biệt: Tối thiu có 03 giám định viên và 03 người giúp việc.

3. Trong trường hợp thiên tai, thảm họa và các tình huống khn cấp có nhiều đối tượng cần giám định pháp y, thủ trưởng tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y căn cứ vào nhân lực của đơn vị để phân công và phối hợp với các đơn vị thực hiện giám định khác, bảo đảm về tiến độ, nhân lực, thời hạn giám định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành k từ ngày 01 tháng 3 năm 2023. Thông tư s 47/2013/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy trình giám định pháp y hết hiệu lực k từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Tại Thông tư 13/2022/TT-BYT mới được ban hành Bộ Y tế đã ban hành kèm theo 37 quy trình giám định pháp y, 18 biểu mẫu văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định pháp y, 36 biểu mẫu kết luận giám định pháp y,

Trong đó 37 quy trình giám định pháp y cụ thể là:

Quy trình giám định tổn thương cơ thể trên người sống

Quy trình giám định tình trạng sức khỏe

Quy trình giám định trẻ em bị hành hạ, ngược đãi

Quy trình giám định độ tuổi trên người sống

Quy trình giám định giới tính

Quy trình giám định sự có thai

Quy trình giám định khả năng tình dục nam

Quy trình giám định xâm hại tình dục

Quy trình giám định nghi can xâm hại tình dục

Quy trình giám định xâm hại tình dục ở trẻ em

Quy trình giám định vật gây thương tích

Quy trình giám định tổn thương cơ thể qua hồ sơ

Quy trình giám định tử thi qua hồ sơ

Quy trình giám định tử thi

Quy trình giám định tử thi trong thiên tai, thảm họa

Quy trình giám định hài cốt

Quy trình giám định tử thi là trẻ sơ sinh hoặc thai nhi

Quy trình giám định tử thi khai quật

Quy trình chung giám định độc chất

Quy trình xử lý mẫu giám định độc chất

Quy trình giám định chất độc bay hơi

Quy trình giám định ma túy trong dịch sinh học

Quy trình giám định thuốc an thần gây ngủ nhóm Barbiturat

Quy trình giám định thuốc an thần gây ngủ nhóm Benzodiazepin

Quy trình giám định thuốc an thần gây ngủ nhóm Phenothiazin

Quy trình giám định thuốc chống động kinh và an thần khác

Quy trình giám định alcaloid và base hữu cơ

Quy trình giám định thuốc bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ

Quy trình giám định thuốc bảo vệ thực vật nhóm phospho hữu cơ

Quy trình giám định thuốc bảo vệ thực vật nhóm Carbamat

Quy trình giám định Nereistoxin và Cartap

Quy trình giám định thuốc diệt cỏ

Quy trình giám định thuốc diệt chuột nhóm Coumarin

Quy trình giám định chất độc vô cơ

Quy trình giám định ADN nhân

Quy trình giám định ADN ti thể

Quy trình giám định mô bệnh học.

2. Thời gian thực hiện việc giám định pháp ý:

Căn cứ Điều 2 Thông tư 13/2022/TT-BYT có quy định như sau: thời hạn giám định pháp y trong trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định Bộ luật Tố tụng hình sự.

Còn đối với các trường hợp khác:

- Không quá 09 ngày đối với các trường hợp giám định xâm hại tình dục, hành hạ ngược đãi, xác định giới tính, sự có thai, khả năng tình dục nam và không quá 18 ngày đối với trường hợp phải hội chẩn;

- Không quá 20 ngày đối với các trường hợp giám định độc chất, mô bệnh học, ADN và không quá 01 tháng đối với trường hợp phải hội chẩn;

- Đối với các trường hợp không thuộc quy định nêu trên, thì thời hạn giám định tối đa là 03 tháng. Trường hợp vụ việc giám định có tính chất phức tạp hoặc khối lượng công việc lớn thì thời hạn giám định tối đa là 04 tháng.

3. Nhân lực thực hiện giám định pháp y bao gồm những ai?

Căn cứ Điều 3 Thông tư 13/2022/TT-BYT quy định như sau:

- Người thực hiện giám định pháp y bao gồm:

+ Giám định viên pháp y;

+ Người giúp việc cho giám định viên pháp y.

- Số lượng người thực hiện giám định:

+ Giám định lần đầu: 02 giám định viên và 02 người giúp việc;

+ Giám định lại: 03 giám định viên và 02 đến 03 người giúp việc;

+ Giám định lại lần thứ hai hoặc giám định lại trong trường hợp đặc biệt: Tối thiểu có 03 giám định viên và 03 người giúp việc.

- Trong trường hợp thiên tai, thảm họa và các tình huống khấn cấp có nhiều đối tượng cần giám định pháp y, thủ trưởng tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y căn cứ vào nhân lực của đơn vị để phân công và phối hợp với các đơn vị thực hiện giám định khác, bảo đảm về tiến độ, nhân lực, thời hạn giám định.

Nguyễn Quỳnh Anh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...