Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
06 mẫu giấy tờ mới trong hoạt động trợ giúp pháp lý
Lượt xem: 22
Ngày 29/12/2023, Thứ  trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã  ký ban hành Thông tư 10/2023/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý 2017 và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý và Thông tư 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

Theo đó, Thông tư 10/2023/TT-BTP ban hành kèm theo 06 mẫu giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý sau:

1. Đơn đề nghị làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý (thay thế Mẫu TP-TGPL-10 ban hành kèm theo Thông tư 08/2017/TT-BTP );

2. Đơn đề nghị cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý (thay thế Mẫu TP-TGPL-11 ban hành kèm theo Thông tư 08/2017/TT-BTP );

3. Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý (thay thế Mẫu số 02-TP-TGPL ban hành kèm theo Thông tư 12/2018/TT-BTP);

4. Đơn khiếu nại (thay thế Mẫu số 03-TP-TGPL ban hành kèm theo Thông tư 12/2018/TT-BTP );

5. Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý (thay thế Mẫu số 04-TP-TGPL ban hành kèm theo Thông tư 12/2018/TT-BTP );

6. Đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý (thay thế Mẫu số 05-TP-TGPL ban hành kèm theo Thông tư 12/2018/TT-BTP ).

Thông tư 10/2023/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 15/02/2024./.

 

Trường Minh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...