Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 403
  • Trong tuần: 7,163
  • Tất cả: 463,309
Đăng nhập
Tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 228

Thực hiện Văn bản số 1301/BTP-PBGDPL ngày 29/4/2021 của Bộ Tư pháp về việc cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định  thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ; để có cơ sở tổng hợp, xây dựng dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia ý kiến gửi Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các đồng chí  thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố, thị xã quan tâm, dành thời gian nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (thay thế quyết định số 27/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg).

Văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Tư pháp trước ngày 11/5/2021 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký, gửi Bộ Tư pháp.

File đính kèm ....................................................................................................................................................................................

 

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
Tin khác
1 2