Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 375
  • Trong tuần: 7,135
  • Tất cả: 463,281
Đăng nhập
Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 565

 

STT Tên cơ quan, đơn vị Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Quyết định công nhận
I Khối Đảng, đoàn thể
1 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ông Đỗ Đức Liệu
Phó Trưởng Ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch Hội đồng QĐ 2628/QĐ-UBND ngày 12/8/2020
2 Ban Nội chính Tỉnh ủy Ông Vũ Văn Bình
Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
Ủy viên QĐ 174/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
3 Báo Lào Cai Ông Nguyễn Đức Hoàng
Phó Tổng Biên tập Báo Lào Cai
Ủy viên QĐ 174/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
II Ủy ban nhân dân tỉnh 
4 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Giàng Thị Dung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Chủ tịch Hội đồng QĐ 2628/QĐ-UBND ngày 12/8/2020
5 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  Ông Bùi Văn Thìn
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Ủy viên QĐ 174/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
III Ủy ban MTTQ và các đoàn thể
6 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ông Dương Đức Toàn
Phó Chủ tịch  UBMTTQ Việt Nam tỉnh
Phó Chủ tịch Hội đồng QĐ 2628/QĐ-UBND ngày 12/8/2020
7 Hội Nông dân tỉnh Bà Trần Thị Hằng
Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
Ủy viên QĐ 174/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
8 Hội Cựu chiến binh tỉnh Ông Phạm Văn Thắng
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh
Ủy viên QĐ 174/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
9 Tỉnh đoàn Lào Cai Ông Nguyễn Ngọc Linh
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai
Ủy viên QĐ 896/QĐ-UBND ngày 22/3/2021
10 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bà Thào Thị Tùng
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Ủy viên QĐ 2628/QĐ-UBND ngày 12/8/2020
11 Liên đoàn Lao động tỉnh Ông Đỗ Lê Tín
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Ủy viên QĐ 174/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
IV Các Sở, ban, ngành
12 Sở Kế hoạch và Đầu tư Ông Nguyễn Trọng Hòa
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ủy viên QĐ 896/QĐ-UBND ngày 22/3/2021
13 Sở Tài chính Ông Đinh Văn Tâm
Phó Giám đốc Sở Tài chính
Ủy viên QĐ 896/QĐ-UBND ngày 22/3/2021
14 Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Ông Bùi Văn Tuấn
Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải- Xây dựng
Ủy viên QĐ 896/QĐ-UBND ngày 22/3/2021
15 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bà Nguyễn Thị Hồng Minh
Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Ủy viên QĐ 896/QĐ-UBND ngày 22/3/2021
16 Sở Công thương Ông Hoàng Văn Thuân
Phó Giám đốc Sở Công Thương
Ủy viên QĐ 896/QĐ-UBND ngày 22/3/2021
17 Sở Thông tin và Truyền thông Ông Nguyễn Minh Tuấn
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: 
Phó Chủ tịch Hội đồng QĐ 2628/QĐ-UBND ngày 12/8/2020
18 Sở Y tế Bà Phạm Bích Vân
Phó Giám đốc Sở Y tế
Ủy viên QĐ 896/QĐ-UBND ngày 22/3/2021
19 Sở Giáo dục và Đào tạo Ông Nguyễn Thế Dũng
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Phó Chủ tịch Hội đồng QĐ 896/QĐ-UBND ngày 22/3/2021
20 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ông Nguyễn Thái Hòa
Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Ủy viên QĐ 2628/QĐ-UBND ngày 12/8/2020
21 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ông Tô Mạnh Tiến
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ủy viên QĐ 174/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
22 Sở Tư pháp Ông Lê Ngọc Quỳnh
Giám đốc Sở Tư pháp
Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng QĐ 174/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
23 Ông Hoàng Văn Tuấn
Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Ủy viên QĐ 2628/QĐ-UBND ngày 12/8/2020
24 Sở Ngoại vụ Ông Phạm Nam Tuấn
Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ
Ủy viên QĐ 2628/QĐ-UBND ngày 12/8/2020
25 Sở Nội vụ Ông Mạc Quốc Thái
Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Ủy viên QĐ 174/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
26 Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Nguyễn Thị Vi Huế
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Ủy viên QĐ 896/QĐ-UBND ngày 22/3/2021
27 Thanh tra tỉnh Ông Hoàng Công Phái
Phó Chánh Thanh tra tỉnh
Ủy viên QĐ 174/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
28 Ban Dân tộc tỉnh Bà Mã Én Hằng
Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh
Ủy viên QĐ 174/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
29 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Ông Lê Trường Giang
Phó Giám đốc Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh
Ủy viên QĐ 2628/QĐ-UBND ngày 12/8/2020
V Cơ quan khác
29 Công an tỉnh Ông Hoàng Mạnh Hùng
Phó Giám đốc Công an tỉnh
Ủy viên QĐ 174/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
30 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ông Trần Đức Sinh
Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Ủy viên QĐ 2628/QĐ-UBND ngày 12/8/2020
31 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ông Trần Kim Phúc
Đại tá, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Phó Chủ tịch Hội đồng QĐ 174/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
32 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ông Nguyễn Minh Tiến
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Ủy viên QĐ 174/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
33 Tòa án nhân dân tỉnh Ông Bùi Văn Khanh
Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh
Ủy viên QĐ 174/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
34 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ông Nguyễn Huy Đàm
Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự
Ủy viên QĐ 896/QĐ-UBND ngày 22/3/2021
35 Đoàn Luật sư Lào Cai Ông Trần Mạnh Hùng
Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Lào Cai
Ủy viên QĐ 2628/QĐ-UBND ngày 12/8/2020
36 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai Ông Phạm Ngọc Lương
Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
Ủy viên QĐ 174/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019

Tin khác
1 2