Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 386
  • Trong tuần: 7,146
  • Tất cả: 463,292
Đăng nhập
Danh sách Thành viên Tổ thư ký Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
Lượt xem: 295

 

STT Tên cơ quan, đơn vị Thành viên Tổ thư ký
Hội đồng phối hợp PBGDPL
Quyết định công nhận
I Khối Đảng, đoàn thể
1 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ông Phạm Ngọc Quý
Phó trưởng phòng Thông tin – Khoa giáo
Tổ viên QĐ 2629/QĐ-UBND ngày 12/8/2020
2 Báo Lào Cai Bà Nguyễn Thị Hiệp
Trưởng phòng Hành chính - Trị sự
Tổ viên QĐ 175/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
II Ủy ban nhân dân tỉnh
3 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ông Trịnh Minh Tuấn
Trưởng phòng Nội chính
Tổ phó QĐ 2629/QĐ-UBND ngày 12/8/2020
III Ủy ban MTTQ và các đoàn thể
4 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ông Bùi Đức Toàn
Phó Ban Dân chủ pháp luật
Tổ viên QĐ 175/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
5 Hội Nông dân tỉnh Ông Lý Phúc Tân
Trưởng ban Tuyên huấn
Tổ viên QĐ 175/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
6 Tỉnh đoàn Lào Cai Ông Nguyễn Văn Tuân
Chuyên viên, Ban Tuyên giáo
Tổ viên QĐ 175/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
7 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bà Trần Thị Ninh Duyên
Chuyên viên Ban Tuyên giáo chính sách pháp luật
Tổ viên QĐ 895/QĐ-UBND ngày 22/03/2021
8 Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Nguyễn Thị Thúy
Chuyên viên, Ban Tuyên giáo - Nữ công
Tổ viên QĐ 175/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
IV Các Sở, ban, ngành
9 Sở Tài chính Bà Đào Thị Thanh Bình
Phó Trưởng phòng, Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp
Tổ viên QĐ 895/QĐ-UBND ngày 22/03/2021
10 Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Ông Hoàng Kim Ngọc
Phó Trưởng phòng, Phòng phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật
Tổ viên QĐ 895/QĐ-UBND ngày 22/03/2021
11 Sở Thông tin và Truyền thông Bà Triệu Thị Bích Thùy Liên
Thanh tra viên
Tổ viên QĐ 175/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
12 Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Trần Thị Thanh Huyền
Thanh tra viên, phòng Thanh tra
Tổ viên QĐ 175/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
13 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ông Sần Quang Sơn
Phó phòng Quản lý văn hóa
Tổ viên QĐ 175/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
14 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ông Bùi Mạnh Tuấn
Phó Chánh Thanh tra
Tổ viên QĐ 175/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
15 Sở Tư pháp Bà Đặng Thị Thoa
Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
Tổ trưởng QĐ 175/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
16 Bà Nguyễn Lê Hằng
Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
Tổ phó QĐ 175/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
17 Bà Trần Lan Hương
Chuyên viên, phòng Phổ biến giáo dục pháp luật
Tổ viên QĐ 175/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
18 Bà Hà Thị Minh Thuý
Chuyên viên chính, Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật
Tổ viên QĐ 895/QĐ-UBND ngày 22/03/2021
19 Sở Nội vụ Bà Trần Thị Nga
Phó Chánh Văn phòng
Tổ viên QĐ 175/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
20 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Tạ Thị Hường
Phóng viên, phòng Biên tập Truyền hình
Tổ viên QĐ 2629/QĐ-UBND ngày 12/8/2020
V Các cơ quan khác
21 Công an tỉnh Ông Hoàng Anh Tuấn
Phó đội trưởng, Phòng Tham mưu
Tổ viên QĐ 2629/QĐ-UBND ngày 12/8/2020
22 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ông Nguyễn Trọng Mạch
Trung tá, Trưởng Ban Tuyên huấn
Tổ phó QĐ 175/QĐ-UBND  ngày 18/01/2019
23 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  Ông Mai Văn Phú
Trợ ký tuyên huấn phòng Chính trị
Tổ viên QĐ 2629/QĐ-UBND ngày 12/8/2020
24 Hội Luật gia tỉnh Bà Triệu Thúy Nga
Phó Chánh văn phòng
Tổ viên QĐ 2629/QĐ-UBND ngày 12/8/2020
25 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai Ông Nguyễn Duy Hải
Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
Tổ viên QĐ 895/QĐ-UBND ngày 22/03/2021

Tin khác
1 2