Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1,573
  • Trong tuần: 6,841
  • Tất cả: 384,121
Đăng nhập
Tuyên truyền Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022
Lượt xem: 178

Theo Văn bản số 284/STTT-TTBCXB ngày 29/3/2022 của Sở Thông tin truyền thông về việc tuyên truyền Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022.  Trên cơ sở căn cứ Công văn số 192/TTCS-TQ ngày 24/3/2022 của Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022; Công văn số 3635/MTTW-BTT ngày 07/3/2022 của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc chỉ đạo tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022 tại địa phương. Nội dung tuyên truyền theo Thể lệ số 01/TL-MTTW-BTT ngày 10/6/2021 của Ban Thường trực Mặt trận tổ quốc Việt Nam gửi kèm theo.

Nội dung tác phẩm tham dự: Phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và sự kiện lớn của đất nước, các địa phương; Những phát hiện, ý tưởng có giá trị, truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, góp phần cổ vũ và phát huy đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân, vì mục tiêu chung xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Yêu cầu về tác phẩm tham dự: Các loại hình báo chí tham dự gồm báo in, báo điện tử, báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình) và ảnh báo chí. Các tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao.

Các thể loại: Bài nghiên cứu, phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phóng sự ngắn (phát thanh – truyền hình), phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận, ảnh báo chí (không nhận các video clip trên báo điện tử).

Điều kiện nhận giải: Tác phẩm dự Giải báo chí phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 21/9/2020 đến ngày 20/9/2022; Mỗi tác giả được tự lựa chọn gửi tối đa 05 tác phẩm dự Giải, số tác giả của một nhóm không quá 07 người. Những tác phẩm trong thời gian này được trao Giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.

Đối tượng dự giải: Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài; Thành viên Ban Giám khảo và Ban Tổ chức không gửi tác phẩm tham dự Giải.

Thời gian và địa chỉ nhận tác phẩm: Thời gian nhận tác phẩm dự Giải: Từ ngày 21/6/2021 đến hết ngày 20/9/2022.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự Giải xin gửi về: Ban Tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 – Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Giải thưởng: Giải Đặc biệt trị giá 30 triệu đồng; giải A trị giá 15 triệu đồng; giải b trị giá 10 triệu đồng; giải C trị giá 05 triệu đồng; giải Khuyến khích trị giá 03 triệu đồng. 

Tải về

Tải về
Minh Huệ
Tin khác
1 2 3 4 5  ...