Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Truyền thông chính sách nông nghiệp
Lượt xem: 54

Ngày 27/02/2024 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến  xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật” năm 2024. Trong đó xác định rõ:

Các dự thảo chính sách cần được cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện truyền thông khi có đủ các tiêu chí sau: Chính sách trong văn bản quy phạm pháp luật phải lập đề nghị xây dựng văn bản trước khi soạn thảo; tác động trực tiếp làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; được xác định là những vấn đề khó, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm hoặc có nhiều ý kiến khác nhau về nội dung dự thảo chính sách. Các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn bao gồm các quy định điều chỉnh về: trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai.

Với cách làm mới về truyền thông chính sách nông nghiệp sẽ luôn thể hiện được tiếng nói và mong muốn của bà con nông dân, các hợp tác xã, các doanh nghiệp đang đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Hoạt động truyền thông dự thảo chính sách là trách nhiệm của các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tổ chức triển khải thực hiện từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến khi thông qua, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật cũng như ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Lào Cai cũng như mục tiêu của Đề án truyền thông giai đoạn 2022-2027 hướng đến.

Phan Thu Hoài - Sở NN và PTNT
Tin khác
1 2 3 4 5  ...