Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1,565
  • Trong tuần: 6,833
  • Tất cả: 384,113
Đăng nhập
Triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và xây dựng mô hình phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong cộng đồng dân cư
Lượt xem: 21

Nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới với quan điểm lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng của người dân là trên hết. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đến các tầng lớp nhân dân, người dân, người lao động; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình về phòng  PCCC và CNCH đáp ứng theo phương châm 4 tại chỗ “Lực lượng ở trong dân – Phương tiện ở trong dân – Hậu cần ở trong dân – Chỉ huy ở trong dân”.  Ngày 17/3/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai.Theo đó, kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ cơ bản sau đây:

Một là tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng và tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho chủ hộ gia đình với mục tiêu: Mỗi hộ gia đình có ít nhất 01 người được tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH; nắm chắc được cách thức sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, phương pháp, kỹ năng xử lý sự cố cháy ban đầu, kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra. Tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ 2 và trang bị các phương tiện, dụng cụ chữa cháy, CNCH; phấn đấu mỗi hộ gia đình tự trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy và dụng cụ, phương tiện CNCH cần thiết; vận động ít nhất 2% hộ gia đình có cá nhân tình nguyện tham gia hoạt động PCCC và CNCH. Nhiệm vụ này hoàn thành trước ngày 30/4/2023.

Hai là duy trì, xây dựng và nhân rộng mô hình toàn dân tham gia PCCC và CNCH.  Hoàn thành việc triển khai nhân rộng các mô hình:  Mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại nhà ở hộ gia đình, nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn, khu dân cư có người dân thường xuyên sinh sống làm việc trước ngày 30/6/2023 và Mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại các ngõ, hẻm sâu tập trung nhiều nhà ở có chiều sâu từ 50 m trở lên, xe chữa cháy không tiếp cận được trước ngày 15/12/2023.

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh thường trực, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch.Tham mưu, thành lập các tổ công tác tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ, đột xuất tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu ban hành Kế hoạch chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng PCCC và CNCH đảm bảo theo đúng nội dung, lộ trình Kế hoạch này./.

Đào Gia Hân
Tin khác
1 2 3 4 5  ...