Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 318
  • Trong tuần: 6,918
  • Tất cả: 455,697
Đăng nhập
Triển khai đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 năm 2023
Lượt xem: 231

Quyết định số 339/QĐ-LĐTBXH ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ lao động thương binh và xã hội về việc phê duyệt kế hoạch triển khai đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 năm 2023.

Mục đích, yêu cầu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp; trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi nghiệp, chủ động tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Nâng cao năng lực cán bộ, nhà giáo làm công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khi nghiệp; tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên hình thành, hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch năm 2023, tránh lãng phí, hình thức.

Nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông tổ chức tuyên truyền, giáo dục khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động giáo dục; các video clip giới thiệu về mô hình hỗ trợ khởi nghiệp của đơn vị, phóng sự, hình ảnh, ấn phẩm tuyên truyền về khởi nghiệp; qua tài liệu và các phương tiện truyền thông. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua hoạt động tổng kết, đánh giá thực hiện Kế hoạch năm 2023 và đánh giá, trao giải tại các cuộc thi. Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2023 - Startup Kite 2023. Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm 2023. Tổ chức Diễn đàn kiến tạo khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp.  Tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.Hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.Tổ chức quản lý, điều hành kiểm tra, đôn đốc, giám sát, theo dõi việc triển khai Kế hoạch năm 2023 tại các địa phương trên cả nước.

Kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí xã hội hóa và nguồn đóng góp, vận động tài trợ hợp pháp khác.

Kế hoạch giao tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2023. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, theo dõi và báo cáo việc triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2023.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai Kế hoạch năm 2023 trên địa bàn. Chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2023 tại địa phương. Tổng hợp, báo cáo hoạt động khởi nghiệp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) trước ngày 30 tháng 11 năm 2023.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nội dung hoạt động của Kế hoạch năm 2023. Tổng hợp kết quả hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp của đơn vị vào nội dung báo cáo cuối năm và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Minh Quang
Tin khác
1 2 3 4 5  ...