Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2023 và Ký giao ước thi đua năm 2024 Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc
Lượt xem: 242

Sáng ngày 12/12/2023, tại thành phố Lào Cai, Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã tổ chức Hội nghị nhằm tổng kết, công tác thi đua, khen thưởng; suy tôn, bình xét danh hiệu thi đua “Cờ thi đua ngành Tư pháp”, “Cờ thi đua Chính phủ” năm 2023 và Ký giao ước thi đua năm 2024.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Tiến Dũng – Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai;

Cùng dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Quỳnh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai – Trưởng Khu vực thi đua năm 2023; đồng chí Đỗ Ngọc Ba, Quyền Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai – Phó trưởng Khu vực thi đua năm 2023; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở Tư Pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư Pháp, các đồng chí lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự 07 tỉnh miền núi biên giới phiá Bắc Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng.

anh tin bai

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin khái quát về tình hình phát triển của tỉnh trong thời gian qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân, tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai cơ bản phát triển ổn định, nhờ sự vào cuộc quyết liệt, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy; sự chủ động, tích cực, đồng hành, phối hợp chặt chẽ của HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; sự nỗ lực, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, các sở, ngành và chính quyền các cấp; sự ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; tình hình KTXH năm 2023 đạt kết quả tích cực, tiếp tục duy trì đà phục hồi mạnh mẽ; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Lào Cai ước đạt 5,11%. Quy mô kinh tế có sự tăng trưởng nhất định. Có 32/42 chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, nhiều nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả.Báo cáo kết quả công tác tư pháp, công tác thi đua, khen thưởng và kết quả kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 cho thấy trong Khu vực thi đua đã tích cực triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác, giúp công tác tư pháp của các tỉnh có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực, qua đó đóng góp thiết thực vào những thành của chung của Bộ, ngành Tư pháp và sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

anh tin bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Thị Dung phát biểu tại hội nghị.

Tổ chức, hoạt động của Sở Tư pháp và Cơ quan Thi hành án dân sự có chuyển biến tích cực và vượt bậc trên các mặt: Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của Cơ quan Tư pháp các cấp ở tất cả các lĩnh vực. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công đúng quy định; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp và THADS tiếp tục được tăng cường, đảm bảo phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Đối với hoạt động của ngành Tư pháp tỉnh Lào Cai, năm 2023, cơ quan tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp; tổ chức thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực tư pháp, thi hành án.

anh tin bai

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Quỳnh phát biểu tại hội nghị.

 

Sở Tư pháp tỉnh đã tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, trong năm 2023 đã thẩm định 37 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, 44 dự thảo quyết định của UBND tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đưa pháp luật đến với mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới của tỉnh; tham mưu thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân bằng nhiều hình thức… Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đưa pháp luật đến với mọi tầng lớp nhân dân nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới của tỉnh, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; tham mưu thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân Khu vực biên giới Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng; hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp tiếp tục đổi mới và có chuyển biến tích cực, hoạt động Trợ giúp pháp lý, quản lý nhà nước về công chứng, luật sư, đấu giá tài sản đạt kết quả tốt.

anh tin bai

Đồng chí Đỗ Ngọc Ba, Quyền Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai báo cáo kết quả kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2023 của Khu vực thi đua.

Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Kết quả thi hành án dân sự về việc, tiền có 10/10 đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Kết quả thi hành án của toàn tỉnh vượt 8,8% về việc và vượt 23% về tiền so với chỉ tiêu được giao.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để đánh giá việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua như “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Cán bộ tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Ngành tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”. Các phong trào thi đua được triển khai với nhiều đổi mới, sáng tạo, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, là điều kiện, là động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, cá nhân vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn ngành Tư pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao phó.

anh tin bai

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá cao kết quả đạt được của khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc. Đối với hoạt động của ngành Tư pháp tỉnh Lào Cai, trong năm qua, tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp và các Cơ quan Thi hành án dân sự có chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều mặt, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị cơ quan tư pháp trong khu vực thi đua tiếp tục nghiên cứu sâu, nâng cao chất lượng thẩm định, kiểm tra rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thành đúng thời hạn, từ đó xây dựng uy tín của ngành tư pháp. Làm tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật để kịp thời đề xuất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân, nhất là ở khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong công tác thi hành án dân sự, cần cố gắng khắc phục tình trạng án tồn đọng…

Hội nghị tiến hành bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2023. Theo đó, các đơn vị suy tôn đề nghị tặng Cờ thi đua ngành tư pháp đối với Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu và Chi cục Thi hành án thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai).

anh tin bai

Các đơn vị ký giao ước thi đua

anh tin bai

Ngay sau phát động phong trào thi đua, các đơn vị trong khu vực ký giao ước thi đua năm 2024.

Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc cử Trưởng, Phó Trưởng khu vực thi đua năm 2024. Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng là đơn vị Trưởng khu vực thi đua, Cục Thi hành án tỉnh Cao Bằng là đơn vị Phó Trưởng khu vực thi đua năm 2024.

anh tin bai

Đồng chí Trần Tiến Dũng – Thứ trưởng Bộ Tư pháp tặng hoa cho Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai  đơn vị Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp  các tỉnh miền núi biên giới năm 2023 và Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng đơn vị Trưởng và phó  Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi biên giới năm năm 2024

 

Nguyễn Lê Hằng
Tin khác
1 2 3 4 5  ...