Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Tích cực phổ biến, giáo dục pháp luật theo lĩnh vực ngành của Sở Thông tin và Truyền thông
Lượt xem: 133

Năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông luôn quan tâm chỉ đạo triển khai tuyên truyền, phổ biến các quy định về phổ biến, giáo dục pháp luật như: Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Chỉ thị  số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân; Kế hoạch số 447/KHUBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU… Ngoài việc chủ động tuyên truyền các Luật, Nghị quyết mới được thông qua như: Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Thanh tra, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Dầu khí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Giao dịch điện tử, Luật Phòng thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban hành thì Sở tập trung chủ yếu phổ biến các văn bản pháp luật chuyên ngành thông tin và truyền thông về các lĩnh vực quản lý nhà nước như báo chí, xuất bản, in, phát hành, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện, internet,...

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo đợt và tuyên truyền pháp luật theo chuyên đề cử Báo cáo viên pháp luật tham gia biên soạn tài liệu, trực tiếp tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Giao dịch điện tử tại Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật đợt II, đợt III năm 2023 do Sở Tư pháp tổ chức. Tham gia Chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến” do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức; tăng cường công tác tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến để nâng cao ý thức và bảo vệ cộng đồng trực tuyến với các thông điệp: Cảnh giác với thông tin giả mạo; Bảo vệ thông tin cá nhân; Xác thực tài khoản và website; Cảnh báo về lừa đảo; sử dụng phần mềm bảo mật; thận trọng khi giao dịch trực tuyến… Chủ trì tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chuỗi các sự kiện hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10 năm 2023 tại tỉnh Lào Cai đã chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội thảo an toàn thông tin cho cá nhân, tổ chức trong chuyển đổi số và khai trương ứng dụng Lào Cai số trên nền tảng zalo. Hội thảo được kết nối trực tuyến tới các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cũng trong sự kiện này, tỉnh Lào Cai chính thức công bố ứng dụng Lào Cai số trên nền tảng zalo. Chủ trì, phối hợp với VNPT Lào Cai và UBND huyện Bảo Thắng tổ chức diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin trong chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2023 với sự tham gia của hơn 100 đại biểu là cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và thành viên đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh. Hoạt động diễn tập thực chiến được tổ chức nhằm củng cố, trau dồi kiến thức cho cán bộ công nghệ thông tin, thành viên đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. Đăng tải, cập nhật nội dung các văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý của ngành trên Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ http://stttt.laocai.gov.vn.  Chỉ đạo tuyên truyền pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng (Các ấn phẩm của Báo Lào Cai; Tạp chí Phansipăng; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, hệ thống loa truyền thanh cơ sở cấp xã, phường, thị trấn; cổng thông tin điện tử tỉnh và các cổng thành viên). Lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của cơ quan. - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua công tác xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phối hợp tổ chức cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan tự nghiên cứu, tìm hiểu nội dung các văn bản QPPL do Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và do địa phương ban hành. Tham gia đầy đủ các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về pháp luật trên Internet do Ban tuyên giao Tỉnh ủy, Sở Tư pháp…, cơ quan Trung ương phát động.

Trong năm 2023, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có sự chuyển biến tích cực, nội dung và hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, góp phần đưa công tác này ngày càng đi vào nề nếp, thống nhất, hiệu quả. Từ đó góp phần nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động và người dân, đóng góp tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Quang Vinh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...