Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 314
  • Trong tuần: 7,074
  • Tất cả: 463,220
Đăng nhập
Tăng cường phòng, chống tình trạng bạo lực học đường, vi phạm chuẩn mực đạo đức nhà giáo và bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 180

Để thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; tạo cơ sở, tiền đề, nguồn lực hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra tại Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện - Nguồn nhân lực - Khoa học công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, tại văn bản số 4610/UBND -VX ngày 12/9/2023  Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phòng, chống tình trạng bạo lực học đường, vi phạm chuẩn mực đạo đức nhà giáo và bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở giáo dục tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh về phòng, chống bạo lực học đường, các quy định về chuẩn mực đạo đức nhà giáo; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, cơ sở giáo dục; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, bổ sung, thực hiện hiệu quả các quy chế, kế hoạch phối hợp liên ngành với các sở, ban, ngành liên quan để bảo đảm an ninh, an toàn trường học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn các kỹ năng kiểm soát cảm xúc, xử lý các tình huống nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ quản lý, giáo viên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục về việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, phòng chống bạo lực học đường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu tại các cơ sở giáo dục và liên đới nếu để giáo viên, học sinh thuộc quyền quản lý vi phạm với phương châm không đùn đẩy trách nhiệm, không bao che, không giấu việc…

Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong học đường, xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các mô hình an ninh, trật tự trong trường học; chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường, cơ sở giáo dục tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn, nắm tình hình, giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến an ninh, an toàn trường học, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng; khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong môi trường học đường.

Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền pháp luật, tham mưu các chương trình, kế hoạch, đề án về phổ biến giáo dục pháp luật nhất là công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong các trường học, cơ sở giáo dục; phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật trên địa bàn theo quy định; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác tuyên truyền tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong ngành giáo dục và đào tạo.  

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý, kiểm duyệt thông tin trên internet, mạng xã hội; kịp thời ngăn chặn các luồng thông tin xấu độc, các video, clip, bài viết phát tán có nội dung cổ xúy hành vi bạo lực học đường, trái với thuần phong mỹ tục, truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu học của dân tộc; chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường định hướng dư luận, lan tỏa, chia sẻ thông tin, bài viết tích cực.

Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền thông qua các tin, bài, phóng sự nhằm lan tỏa thông tin tích cực về các tấm gương người tốt, việc tốt, học sinh nghèo vượt khó, các mô hình an ninh trật tự trường học; phê phán các hiện tượng tiêu cực trong xã hội; cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, lối sống có trách nhiệm, hoài bão, khát vọng trong giới trẻ, học sinh, sinh viên.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục và đào tạo theo thẩm quyền; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, việc chấp hành các quy định về chuẩn mực đạo đức nhà giáo. Chỉ đạo ngành giáo dục địa phương có giải pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa tai nạn, thương tích đối với học sinh, đặc biệt các dịp nghỉ lễ, tết, nghỉ hè. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phối hợp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân đối với công tác phòng, chống bạo lực học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học góp phần vào sự phát triển của sự nghiệp giáo dục đào tạo tại địa phương.

Minh Hằng
Tin khác
1 2 3 4 5  ...