Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 219
  • Trong tuần: 6,979
  • Tất cả: 463,125
Đăng nhập
Tăng cường đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc số lô, số đề và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 163

Nhằm tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, tệ nạn mua, bán số lô, số đề trên địa bàn tỉnh được đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và định hướng phát triển hoạt động xổ số kiến thiết của tỉnh, ngày 10/8/2023 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  ban hànhChỉ thị số 09/CT-UBND  về tăng cường đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc số lô, số đề và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan: 

Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố, Công an các xã, phường, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình hoạt động của loại tội phạm tệ nạn xã hội tại từng địa bàn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao, triệt phá các tụ điểm, đường dây tổ chức hoạt động cờ bạc, số lô, số đề và các hình thức cờ bạc khác. Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Thường xuyên phối hợp với Công ty Xổ số kiến thiết trao đổi, nắm thông tin các đối tượng mua, bán số lô, số đề, thư ký, chủ đề để có biện pháp đấu tranh, triệt phá, xử lý các tụ điểm hoạt động mua, bán số lô, số đề trên địa bàn. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) kết quả thực hiện trước ngày 30/6 và ngày 31/12 hằng năm; đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phòng, chống tội phạm tệ nạn cờ bạc mua bán số lô, số đề.

Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh việc giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh xổ số trong trong việc chấp hành chế độ quản lý tài chính theo quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan. Tham mưu điều chỉnh, bổ sung về nội dung chi và mức chi hỗ trợ công tác phòng chống số đề, làm vé số giả đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xổ số, không để đối tượng lợi dụng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cơ quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và mua bán số lô, số đề trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp có thẩm quyền để điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động phòng, chống tệ nạn cờ bạc cho phù hợp.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc, số lô, số đề; cảnh báo những hậu quả, hệ lụy do tệ nạn cờ bạc, số lô, số đề gây ra.

Sở Nội vụ tham mưu trong việc thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn cờ bạc số lô, số đề; kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh khi có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động xổ số kiến thiết trong công tác Quay số mở thưởng, công tác thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé xổ số đúng thời gian quy định.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lào Cai tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh; đầu tư, đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh xổ số; nghiên cứu phát triển thêm loại hình xổ số mới, xây dựng cơ cấu trả thưởng hấp dẫn, phù hợp với tâm lý, thị hiếu và đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân góp phần đẩy lùi tệ nạn cờ bạc mua, bán số lô, số đề trên địa bàn. Chủ động, phối hợp với cơ quan Công an và chính quyền địa phương các cấp trong công tác phòng chống tệ nạn cờ bạc số lô, số đề. Tổ chức quản lý và phát triển hệ thống đại lý, không để đại lý lợi dụng ghi, bán số lô, số đề hoặc tiếp tay cho chủ đề, đồng thời có biện pháp phòng ngừa và xử lý vi phạm. Phối hợp Báo Lào Cai, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, giúp quần chúng Nhân dân nâng cao nhận thức, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để xử lý; tuyên truyền những lợi ích thiết thực của hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và các hình thức mua, bán số lô, số đề và làm vé số giả. Phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức. Hướng dẫn Ban công tác Mặt trận, trưởng các chi hội đoàn thể ở khu dân cư tăng cường vai trò giám sát tại địa bàn khu dân cư, đồng thời lồng ghép nội dung tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tố giác, đấu tranh, lên án đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động tổ chức đánh bạc và ghi số đề vào các buổi họp thôn, tổ dân phố, sinh hoạt chi, tổ, hội,…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường công tác quản lý tại các khu dân cư; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, kiên quyết xử lý những cá nhân tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. Lấy tiêu chí cơ quan, đơn vị, phường, xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình không có tệ nạn cờ bạc  làm tiêu chí bình xét thi đua hàng năm; xây dựng xã, phường, thị trấn không có hoạt động tổ chức đánh bạc và mua bán số lô, số đề.  Chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống tệ nạn cờ bạc mua, bán số lô, số đề và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài;  Chỉ đạo lực lượng Công an địa phương mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, mua, bán số lô, số đề trên địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, các tệ nạn mua, bán số lô, số đề. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, lực lượng vũ trang và người lao động gương mẫu nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chấp hành pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc và các tệ nạn khác dưới mọi hình thức. 

Nguyễn Lê Hằng
Tin khác
1 2 3 4 5  ...