Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 385
  • Trong tuần: 7,145
  • Tất cả: 463,291
Đăng nhập
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt III năm 2023
Lượt xem: 109

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 54/KH-STP ngày 07/7/2023 phổ biến pháp luật đợt III năm 2023.

Kế hoạch đề ra các nội dung tuyên truyền đợt III năm 2023 gồm:

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua; và khoảng 200 văn bản mới do Quốc hội, Uỷ Ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ; các Bộ, ngành Trung ương và địa phương ban hành.

Tuyên truyền nhắc lại Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14, Luật phòng, chống ma tuý số 73/2021/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật trên. Ngoài ra căn cứ tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương tự xác định các nội dung, nhu cầu, sự cần thiết phải tăng cường hoạt động phổ biến tuyên truyền, phổ biến "nhắc lại" hoặc tập huấn "chuyên sâu" pháp luật chuyên ngành nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án, chương trình, kế hoạch phát triển, kinh tế, văn hóa, xã hội hoặc giảm tải tình hình khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, đông người, kéo dài tại địa phương ...

Đồng thời thực hiện niêm yết, công bố, công khai 07 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành.

Tiến độ thực hiện Kế hoạch:

- Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh có trách nhiệm tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cấp tỉnh đợt III năm 2023, dự kiến tổ chức vào tháng 07/2023.

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện: có trách nhiệm tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và Nhân dân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Thời gian xong trước ngày 10/8/2023.

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho lãnh đạo chủ chốt, các ngành, đoàn thể cấp xã; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố, Tuyên truyền viên pháp luật của xã. Thời gian xong trước ngày 15/8/2023.

- Tổ chức phổ biến pháp luật cho Nhân dân ở thôn, bản, tổ dân phố, cụm dân cư xong trước ngày 15/8/2023.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo kết quả triển khai toàn đợt về Sở Tư pháp Lào Cai - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trước ngày 20/8/2023.

Tải về

 

Minh Thuý
Tin khác
1 2 3 4 5  ...