Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1,063
  • Trong tuần: 7,185
  • Tất cả: 546,051
Đăng nhập
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt II năm 2022
Lượt xem: 299

             Để triển khai có hiệu quả Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022, ngày 09/5/2022, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Lào Cai đã ký ban hành Kế hoạch số 39/KH-STP phổ biến pháp luật đợt II năm 2022.

            Với mục đích nhằm quán triệt kịp thời tới tất cả các ngành, các cấp và mọi tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh về nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất; tuyên truyền nhắc lại Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua, Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua; các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban hành; tiếp tục triển khai phổ biến pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân.

Kế hoạch đã đặt ra yêu cầu đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức sâu, rộng tới các đối tượng bằng nhiều hình thức và biện pháp khác nhau, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật, đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch Covid -19; mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh đều được phổ biến pháp luật, nắm được nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, những chính sách liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo tiến độ triển khai theo Kế hoạch, nhất là cấp cơ sở./.

Minh Thuý
Tin khác
1 2 3 4 5  ...