Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1,499
  • Trong tuần: 6,767
  • Tất cả: 384,047
Đăng nhập
Sở Lao động – Thương binh xã hội tỉnh Lào Cai tích cực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho lao động đi làm việc nước ngoài
Lượt xem: 195

Nhận thức tầm quan trọng của công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPL) liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; trong năm 2022 Sở Lao động ‑ Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai đã tổ chức triển khai với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp đối tượng. Qua công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật lĩnh vực ngành quản lý nói riêng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Lao động – Thương binh xã hội tỉnh, trong năm 2022, Sở đã chủ động tham mưu, ban hành các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực ngành quản lý, trong đó có chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 09/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài năm 2022 Sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hội nghị giao ban và các lớp tập huấn, nâng cao năng lực do ngành tổ chức; đưa thông tin về quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài trên cổng thông tin điện tử của Sở và trên mục Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai.  Theo đó, Cổng thông tin điện tử của Sở đã đăng tải 150 tin, bài về chính sách lao động, việc làm; phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao năng lực công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho 411 cán bộ cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; tổ chức 22 hội nghị tuyên truyền tại các cụm xã, thị trấn cho 1.500 lượt người lao động;

Bên cạnh đó, Sở Lao động – TBXH đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 26/4/2022 về kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững năm 2022, trong đó có dự án thành phần đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Công văn số 4410/UBND-VX ngày 23/9/2022 về việc triển khai hợp tác quản lý lao động qua biên giới giữa Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) với tỉnh Lào Cai (Việt Nam); tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Biên bản hội đàm trực tuyến với Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc với tỉnh Lào Cai (Việt Nam) về công tác quản lý lao động qua biên giới làm việc.

Tuyên truyền phổ biến về di cư an toàn và bình đẳng cho người lao động tại xã La Pán Tẩn, huyện Mường Khương

Triển khai tổ chức các hội nghị nâng cao năng lực tuyên truyền phổ biến giáo dục  pháp luật cho gần 3.000 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tại 10 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; hội nghị đối thoại tư vấn, định hướng học nghề cho học sinh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với hơn 9.000 lượt người tham gia; tuyên truyền chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hỗ trợ phòng ngừa chia sẻ rủi ro tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động.

Đặc biệt, tiếp tục triển khai Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; trong năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp với các Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền, giáo dục về chính sách pháp luật liên quan đến công tác bảo hộ công dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuyển chọn, đào tạo, giáo dục định hướng cho lao động của địa phương đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ở các thị trường như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Rumani, Đài Loan...giúp người lao động nâng cao nhận thức và có ý chí quyết tâm đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Kết quả năm 2022, đã có trên 2.000 lao động có nguyện vọng đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, đã có 201 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 100,05% kế hoạch tại các nước: Hàn Quốc, Ba Lan, Đài Loan, Nhật Bản, Singapore và một số  nước khác. Thực tế cho thấy, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục  pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai đạt nhiều kết quả, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cũng theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục  pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài, bước sang năm 2023, ngành sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch số184/KH-UBND ngày 09/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật kịp thời và chú trọng đổi mới công tác này, Sở sẽ lựa chọn hình thức phổ biến GDPL phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, chú trọng tập trung biên soạn tài liệu phổ biến GDPL ngắn gọn, sinh động, dễ hiểu, được dịch ra tiếng nước ngoài (Tiếng Trung, tiếng Anh); tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ công chức, viên chức được giao nhiệm vụ trực tiếp triển khai các văn bản có nội dung liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị, các ứng dụng mạng xã hội; gắn kết chặt chẽ giữa PBGDPL với công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, công tác dân vận; lồng ghép tại các hội nghị chuyên đề khác và trong việc triển khai các chương trình, đề án khác có liên quan và bằng các hình thức phù hợp khác đối với tình hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời phối hợp với sở, ngành, địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020; các chính sách hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; chính sách đối với người lao động; quản lý nhà nước trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng./.

Hồng Minh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...