Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1,535
  • Trong tuần: 6,803
  • Tất cả: 384,083
Đăng nhập
Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 240

Phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh Lào Cai đã được xây dựng và triển khai đưa vào sử dụng tại địa chỉ https://baocao.laocai.gov.vn. Tuy nhiên chưa có quy định cụ thể về quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lào Cai, do đó chưa phát huy được tối đa hiệu quả của việc sử dụng phần mềm. Để đảm bảo mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lào Cai đã được đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng thực hiện báo cáo, kịp thời tham mưu chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngày 14/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai khác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lào Cai.

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND gồm 20 Điều được chia thành 4 chương. Nội dung cơ bản của Quy chế: quy định về quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lào Cai (sau đây viết tắt là Hệ thống thông tin báo cáo), để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan trong việc tham gia hoạt động quản lý, vận hành, kết nối, khai thác hệ thống thông tin báo cáo; nguyên tắc quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin báo cáo trong đó quy định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức khai thác và tổ chức quản lý vận hành; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu và cập nhật thông tin về chế độ báo cáo.

Quy chế này không áp dụng đối với chế độ báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê, chế độ báo cáo mật theo quy định của pháp luật về bí mật nhà nước và chế độ báo cáo trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước.

Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai khác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Lào Cai có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2022../.

Mỹ Hạnh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...