Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 86
  • Trong tuần: 86
  • Tất cả: 377,366
Đăng nhập
Nhiệm vụ cụ thể của Sở Tư pháp Lào Cai trong triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
Lượt xem: 208

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 23/02/2023 trong đó chỉ rõ  nhiệm vụ cụ thể của Sở Tư pháp Lào Cai triển khai thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023, như sau:

Phối hợp với Công an tỉnh trong chỉ đạo thực hiện rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp phục vụ giải quyết TTHC trong lĩnh vực hộ tịch và làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện kết nối các Cơ sở dữ liệu của ngành Tư pháp với cổng dịch vụ công của tỉnh (theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Bộ Công an). Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế phối hợp giữa cơ quan Tư pháp và Công an các cấp nhằm làm sạch dữ liệu dân cư, các thông tin thay đổi của công dân được kịp thời cập nhật trên hệ thống đảm bảo các giao dịch của công dân được thông suốt.

Đôn đốc cơ quan đăng ký hộ tịch và các tổ chức hành nghề thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp (công chứng, luật sư, đấu giá, thừa phát lại) đảm bảo thiết bị xác minh danh tính, thông tin chủ thẻ CCCD (máy đọc thẻ CCCD) để phục vụ hoạt động xác minh thông tin công dân khi giải quyết các TTHC và các giao dịch có liên quan.

Đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, nhất là các thủ tục thuộc 25 Dịch vụ công thiết yếu thuộc trách nhiệm của đơn vị {Đãng kỷ khai sinh, Đăng ký khai tử, Đãng ký kết hôn, cấp phiến lý lịch tư pháp, các thủ tục liên thông).

Thực hiện 02 nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông (đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi và đăng ký khai tử - xóa thường trú - trợ cấp mai táng phí) theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan.

Thường xuyên thực hiện và phối hợp thực hiện rà soát các văn bản QPPL có nội dung liên quan đến Đề án 06; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (nếu có).

Mai Anh
Tin khác
1 2 3 4 5  ...